Έρευνα για τις μετακινήσεις σε Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη

Έρευνα για τις μετακινήσεις σε Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη

Ξεκίνησε αυτές τις ημέρες η διαδικασία διαβούλευσης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Το πρώτο στάδιο αφορά ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνεται προς όλους του φορείς, επαγγελματίες και κατοίκους των τριών πόλεων με στόχο την καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων και την αναζήτηση λύσεων. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να αφιερώσουν περίπου 5 λεπτά για τη συμπλήρωσή του μέχρι την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου.

tspg

Στη συνέχεια θα συζητηθεί το σχέδιο σε ανοιχτή διαβούλευση που θα ανακοινωθεί για να ξεκινήσει η διαδικασία διαμόρφωσης του σχεδίου.

Η ολοένα αυξανόμενη χρήση των ιδιωτικών μέσων μετακίνησης και η αστικοποίηση των πόλεων έχουν αρχίσει να δημιουργούν σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής στα αστικά κέντρα. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η ρύπανση, η έλλειψη χώρων στάθμευσης και η δυσκολία προσβασιμότητας είναι κάποια από τα προβλήματα που χρονίζουν και μεγεθύνονται στις πόλεις.

Η θεώρηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στοχεύει οι πόλεις να αναπτύσσονται με τρόπο ώστε να μην επιβαρύνεται η ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών, αντιθέτως, να δημιουργείται ένα συγκοινωνιακό περιβάλλον περισσότερο φιλικό για όλους.

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο συγκοινωνιών ενός Δήμου, το οποίο έχει στόχο την οργάνωση της κινητικότητας ανθρώπων και επιχειρήσεων με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό ένα τέτοιο σχέδιο έχει τους εξής στόχους:

  • Οικονομική αποδοτικότητα και τη βελτίωση της σχέσης κόστους – οφέλους των προτάσεων.
  • Περιβαλλοντική βιωσιμότητα με τη μείωση εκπομπών και ρύπων από τις μεταφορές.
  • Προσβασιμότητα και κοινωνική ένταξη με την εξασφάλιση ίσων επιλογών μετακίνησης προς όλους τους πολίτες.
  • Οδική ασφάλεια με τη διασφάλιση της ασφάλειας των μετακινούμενων
  • Βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος με ευρύτερα οφέλη σε πολίτες, κοινωνία και οικονομία.

Μία βασική ιδιαιτερότητα ενός ΣΒΑΚ είναι η ενεργή συμμετοχή πολιτών και εμπλεκόμενων φορέων στη διαμόρφωσή του.