Συνεδριάζουν οι “Δυνάμεις της Κοινωνίας” στα 3Β

Η τακτική συνέλευση των «Δυνάμεων της Κοινωνίας ΒΒΒ» θα γίνει σήμερα Πέμπτη 27/2/2014 ώρα 18.00 στο PΑΝ College (παραλιακή Βάρκιζας, κοντά στο Ρίμπας).

Θέματα προς συζήτηση είναι:

tspg
  1. Σύντομος απολογισμός ΟΕ και εκτίμηση πολιτικών εξελίξεων
  2. Ανάπτυξη Κίνησης σε συνδυασμό με το Πρόγραμμα
  3. Στρατηγική της Κίνησης μέχρι τις εκλογές