Αρχείο: Απατζίδη

  • Πρώτη συνέλευση πραγματοποιεί το ΜεΡΑ 25 Ανατολικής Αττικής

    Πρώτη συνέλευση πραγματοποιεί το ΜεΡΑ 25 Ανατολικής Αττικής

    Ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες της Ανατολικής Αττικής απευθύνει το Μέτωπο Ρεαλιστικής Ανυπακοής 25  στην Ανατολική Αττική. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, έχει συσταθεί ήδη μια Προσωρινή Συντονιστική Επιτροπή, “η οποία συγκροτείται από μέλη του που προσήλθαν εθελοντικά κατά την έναρξη της διαδικασίας του προσυνεδριακού διαλόγου, με σκοπό την προετοιμασία…