Καθαρίζουν 1.350 τόνους τέφρα από ιατρικά απόβλητα στη Φυλή

Λύση σε ένα χρονίζον περιβαλλοντικό πρόβλημα δίνει η διοίκηση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), αφού ξεκίνησε η διαδικασία μεταφοράς στο εξωτερικό των παλαιών τεφρών του Αποτεφρωτήρα Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων.

Πριν από λίγες ημέρες, ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, υπέγραψε τη σχετική σύμβαση μετά την ολοκλήρωση του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 700.000 €, με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του ΕΔΣΝΑ.

Οι ποσότητες των τεφρών που ανέρχονται σε 1.350 τόνους, ήδη ανασυσκευάζονται από την ανάδοχο εταιρεία και φορτώνονται σε containers με τελικό προορισμό αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις του εξωτερικού.

Η πρώτη αποστολή φορτίων στο εξωτερικό – περί τους 160 τόνους- θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Νοεμβρίου.

Οι συγκεκριμένες ποσότητες τεφρών είχαν παραχθεί κατά το χρονικό διάστημα 2002-2007 και έκτοτε παρέμεναν αποθηκευμένες στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων στη Φυλή. Ο βασικός λόγος, για τον οποίο είχαν παραμείνει αποθηκευμένες για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, υπήρξε η ανυπαρξία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Επικινδύνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) στην Ελλάδα, καθιστώντας αντιοικονομική και ιδιαίτερα ακριβή τη λύση της διασυνοριακής μεταφοράς τους στο εξωτερικό, σε αντίστοιχες μονάδες.

Ωστόσο μπροστά στο αδιέξοδο, τον Ιούλιο του 2012, ελήφθη απόφαση από την Εκτελεστική Επιτροπή του Συνδέσμου για τη διενέργεια διαγωνισμού, για τη διασυνοριακή μεταφορά της τέφρας. ο οποίος ολοκληρώθηκε πρόσφατα μετά τον κατά νόμο προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, σημείωσε:

Για τη διαχείριση των αποθηκευμένων από το 2002 τεφρών κατηγορηθήκαμε και στοχοποιηθήκαμε από πολλούς κι ας ήξεραν ότι αναλάβαμε τη διοίκηση του ΕΔΣΝΑ το 2012, δηλαδή 10 χρόνια από τότε που άρχισε να δημιουργείται το πρόβλημα. Όσο όμως εκείνοι αναλώνονταν σε εφήμερες κατηγορίες, εμείς δρομολογούσαμε λύσεις με απόλυτα διαφανή και σύννομο τρόπο. Και τα καταφέραμε.

Αποδεικνύουμε έμπρακτα ότι ένα ένα λύνουμε όλα τα προβλήματα του παρελθόντος, ώστε η διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική να γίνεται με σύγχρονα και ασφαλή μέσα και κυρίως με σεβασμό στον πολίτη και στο περιβάλλον.