Προς μίσθωση τα 7 γήπεδα τένις του Καβουρίου

Μέχρι τις 14 Ιανουαρίου θα υποβάλλονται στον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση επτά γηπέδων τένις στο Μεγάλο Καβούρι.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών θα συνέλθει δημόσια στις 15 Ιανουαρίου, στη 1 μ.μ. όπου θα δημοσιοποιηθούν οι κατατεθείσες προσφορές και θα υπάρξει δυνατότητα κατάθεσης αντιπροσφορών.

Δείτε το σχετικό έγγραφο για περισσότερες πληροφορίες.