Χωρίς Τραμ η Βούλα Τρίτη και Τετάρτη μετά τις 10 μ.μ.

Το τμήμα του δικτύου του Τραμ «ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας την Τρίτη 27/05/2014 και την Τετάρτη 28/05/2014 από τις 22:00 έως και τη λήξη της βάρδιας, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, τα οχήματα του Τραμ θα τερματίζουν τα δρομολόγιά τους στη στάση «ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

tspg

Τα τελευταία δρομολόγια θα εκτελεστούν:

  • από «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» προς «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» στις 21:54
  • από «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» προς «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» στις 20:40
  • από «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» προς «ΣΕΦ» στις 21:44
  • από «ΣΕΦ» προς «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» στις 20:50

Τα δρομολόγια από «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» προς «ΣΕΦ» και αντίστροφα δεν επηρεάζονται και θα εκτελεστούν κανονικά.