Δύο ψυχολόγοι στη διάθεση των δημοτών στα 3Β

Δύο ψυχολόγοι στη διάθεση των δημοτών στα 3Β

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ανακοίνωσε ότι παρέχεται από τις ψυχολόγους της υπηρεσίας η δυνατότητα ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας του ατόμου, καθώς και την πρόληψη ή την επίλυση ατομικών και κοινωνικών δυσκολιών.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται δωρεάν σε δημότες των 3Β και στελεχώνεται από έμπειρους μόνιμους Ψυχολόγους του Δήμου αποσκοπώντας στο να συνοδεύσει τους πάσχοντες στην προσπάθειά τους για μια πιο ουσιαστική αντιμετώπιση των δυσκολιών τους, σε κλίμα εμπιστοσύνης και ενθάρρυνσης (Νόμος 991/1979 περί ψυχολογικού απορρήτου).

Ενδεικτικά παρέχεται Ψυχολογική Υποστήριξη και Συμβουλευτική σε άτομα που αντιμετωπίζουν: 

  • Δυσκολίες στην καθημερινότητα
  • Δυσκολία λήψης αποφάσεων
  • Άγχος κοινωνικό ή εργασιακό, ανεργία
  • Ζητήματα σχέσεων και συμπεριφοράς
  • Διαζύγιο
  • Δυσκολία στις διαπροσωπικές ή οικογενειακές σχέσεις
  • Κακοποίηση – παραμέληση
  • Πένθος – Θλίψη – Μελαγχολία κ.ά.

Αρμόδιοι Ψυχολόγοι είναι οι:

Πίκη Ανθούσα τηλ.: 2132019907

Μάλεση Γεωργία τηλ.: 2132019926