Connect with us

Hi, what are you looking for?

Δημοτικό Συμβούλιο

Δάνειο 1,6 εκατ. ευρώ για αλλαγή δημοτικού φωτισμού στα 3Β

Τη λύση του δανεισμού επιλέγει τελικά η διοίκηση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης προκειμένου να προχωρήσει στο μεγάλο έργο της αντικατάστασης των λαμπτήρων οδοφωτισμού με σώματα νέας τεχνολογίας, για την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Σύμφωνα με την εισήγηση επί της οποίας θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017, στις 7 μ.μ., το δάνειο θα συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ οι πόροι θα προέρχονται τόσο από ΤΠΔ όσο και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Το ύψος του δανείου ανέρχεται σε 1.595.000 ευρώ περίπου, με δεκαετή διάρκεια εξόφλησης και κυμαινόμενο επιτόκιο. Η ενδεικτική τοκοχρεωλύσια ετήσια δόση ανέρχεται σε 188.500 ευρώ, ένα ποσό που κατά τις εκτιμήσεις της διοίκησης Κωνσταντέλλου θα εξοικονομείται από τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διαγωνιστική διαδικασία που προηγήθηκε ο πρώτος μειοδότης έδωσε προσφορά για 930.000 ευρώ, όμως τελικώς μετά από μια ενστάσεις που κρίθηκαν στα διοικητικά δικαστήρια, απερρίφθη η προσφορά αυτή. Σύμφωνα με τη μελέτη που συνέταξαν οι υπηρεσίες, το έργο είχε αρχικό προϋπολογισμό 4,2 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που ξεσήκωσε όλες τις αντιπολιτευτικές πτέρυγες του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σχολιάζοντας τον διαγωνισμό και την κατάθεση προσφορών με πολύ μεγάλες εκπτώσεις, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, είχε τονίσει ότι “μπορούμε να αποφύγουμε τον δανεισμό”.

Τελικώς προέκρινε να καταφύγει ο Δήμος στη λύση αυτή.

Δείτε σχετικά:

Αλλαγή Δημοτικού Φωτισμού στα 3Β: Από “σκάνδαλο” …ευκαιρία

Ολόκληρη η λίστα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης έχει ως εξής:

1. Έγκριση όρων για την λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π.& Δανείων.

2. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Βάρης – Βούλας –Βουλιαγμένης (ΦΕΚ 454/Β΄/26.2.2013) και σύσταση νέων οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού ΥΕ και ΔΕ των Ανταποδοτικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 Φ.Ε.Κ. 94/Α’/29-06-2017.

3. Έγκριση της απασχόλησης έως την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31-3-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017, του προσωπικού το οποίο προσλήφθηκε στο Δήμο μας με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και εξακολούθησε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την 7-6-2017.

4. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.

5. Ψήφισμα συμπαράστασης σχετικά με τον επαναπατρισμό του Αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου.

6. Αναστολή ισχύος κανονιστικής διάταξης για την εκτέλεση εργασιών στην παραλία του Μεγάλου Καβουρίου.

7. Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην οδό Αναγυρούντος 16 στη Δ.Ε. Βάρης.

8. Λήψη απόφασης για την σκοπιμότητα δημοπράτησης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Λεωφ. Ποσειδώνος 6 στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

9. Ανανέωση εντολής και καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Κωνσταντίνου Β. Παπαβασιλείου για παροχή πρόσθετης νομικής βοήθειας.

10. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: “Διαμόρφωση Κ.Χ. με Κτηματολογικό αριθμό 0104021.

11. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια με τίτλο “Τοποθέτηση, συντήρηση και φύλαξη ειδών εορταστικού φωτεινού διάκοσμου”.

12. Έγκριση της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο “Συντήρηση Εγκαταστάσεων Αλιευτικού Καταφυγίου Βάρκιζας”.

13. Έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης με Α.Μ. 108/17 “Συντήρηση και Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη καταπολέμησης αεροπορικής ηχορύπανσης”.

15. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή ρυμοτομίας για την διαμόρφωση των κοινοχρήστων χώρων επί της οδού Βασιλέως Παύλου.

16. Διαγραφή ή μη των προσαυξήσεων επί υπολοίπου οφειλής από την κατασκευή αγωγού αποχέτευσης του κ. Π. Ποττάκη.

17. Διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλής του κ. Παγώνη Εμμανουήλ.

18. Διαγραφή και επιστροφή μισθωμάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων της εταιρείας “SUGARFREE Moνοπρόσωπη Ε.Π.Ε.”.

19. Eπιστροφή χρημάτων από λανθασμένη χρέωση Δημοτικών Τελών (Δ.Τ.) στον κ. Βελισσάριο Μαλέγκο.

20. Έγκριση κοπής ή μη πεύκου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Θησεώς 24, στη Δ.Ε. Βούλας.

21. Έγκριση κοπής ή μη επικίνδυνων δένδρων λεύκης στο πεζοδρόμιο της οδού Αιόλου, στην Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

22. Έγκριση κοπής η μη χαρουπιάς σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αλ. Παναγούλη 52, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.

23. Έγκριση κοπής η μη πεύκου στο πεζοδρόμιο της οδού Υψηλάντου 6, στην Δ.Ε. Βούλας.

 

Advertisement
Advertisement

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας