Οι δικαιούχοι voucher παιδικού σταθμού στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Οι δικαιούχοι voucher παιδικού σταθμού στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Τους δικαιούχους κουπονιού με το οποίο θα μπορέσουν να έχουν επιδότηση της φοίτησης σε παιδικό σταθμό ανακοίνωσε η ΕΕΤΑΑ.

Στους πίνακες αναλυτικά εμφανίζονται οι ωφελούμενοι, ενώ η αναφορά του παιδικού σταθμού είναι ενδεικτική και όχι δεσμευτική.

tspg

Οι πίνακες των ωφελουμένων από τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Σε άλλο πίνακα δημοσιεύονται όσοι δεν είναι δικαιούχοι.

Οι ωφελούμενοι ανέρχονται σε περίπου 180 και σε 85 όσοι παρότι είχαν πλήρη φάκελο δεν επελέγησαν.

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, στους πίνακες αυτούς δεν εμφανίζονται το ονοματεπώνυμο της αιτούσας / αιτούντος και των παιδιών.

Αντί αυτών, εμφανίζονται οι κωδικοί αριθμοί, που έχουν δοθεί από την ΕΕΤΑΑ.