Connect with us

Hi, what are you looking for?

Δημοτικό Συμβούλιο

Παράνομη η απόφαση για το δάνειο αλλαγής του φωτισμού στα 3Β;

Ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για την πρόσφατη απόφαση σύναψης δανείου από το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης αφήνει η Ριζοσπαστική Κίνηση Πολιτών. 

Η παράταξη του Θάνου Ματόπουλου δηλώνει με σημερινή της ανακοίνωση πως “θα μελετήσει προσεκτικά και θα συζητήσει το θέμα στα συλλογικά της όργανα και θα αποφασίσει, εάν θα προχωρήσει σε προσφυγή για έλεγχο νομιμότητας της απόφασης … εφ’ όσον αυτό θα κριθεί απαραίτητο για το συμφέρον του Δήμου”.

Ως μελανά σημεία της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, η ΡΙΚΙΠ αναφέρει την απουσία της μελέτης του έργου κατά τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, την αλλαγή τίτλων στα έργα και στις προμήθειες καθώς και την επιλογή της δανειοδότησης ως τρόπου χρηματοδότησης.

Η Ριζοσπαστική Κίνηση δηλώνει θετική στην ανάγκη υλοποίησης του έργου, που θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και θα εξοικονομήσει χρήματα για τους δημότες, όμως εκφράζει επιφυλάξεις για τον δανεισμό, σημειώνοντας ότι “δεν δόθηκαν τα εκ του νόμου απαραίτητα δεδομένα, τα οποία έπρεπε να μελετήσουν και να επεξεργαστούν οι σύμβουλοι πριν αποφασίσουν”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:


ΦΩΣ στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΒΒ

Σε δύο Δημοτικά Συμβούλια συζητήθηκε το θέμα της χρηματοδότησης του έργου αντικατάστασης των φωτιστικών σωμάτων του Δημοτικού φωτισμού με νέας τεχνολογίας λαμπτήρες LED.

Η ΡΙΚΙΠ τοποθετήθηκε θετικά για την αναγκαιότητα του έργου και κατά την τοποθέτηση του δημοτικού μας συμβούλου αναδείχθηκαν τα σημαντικά οφέλη που θα προκύψουν:

  • η εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων με τελικό όφελος την συνεισφορά τους στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου μας, εναρμονιζόμενοι με τις σχετικές συμφωνίες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες επιδιώκουν να πετύχουν τους στόχους της παγκόσμιας συνδιάσκεψης για το κλίμα του 2015 στο Παρίσι.
  • το μεγάλο οικονομικό όφελος με την απομείωση του κόστους ενέργειας και χρήσης του δικτύου του δημοτικού φωτισμού.

Είμαστε όμως αντίθετοι με τον τρόπο που δρομολογούνται οι διαδικασίες για την πραγματοποίησή του, κυρίως με την απουσία της μελέτης του έργου κατά τη συζήτηση του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο. Ερωτηματικά επίσης προκαλεί η αλλαγή τίτλων στα έργα και στις προμήθειες όπως και η επιλογή της δανειοδότησης ως τρόπου χρηματοδότησης .

Η ΡΙΚΙΠ θα μελετήσει προσεκτικά και θα συζητήσει το θέμα στα συλλογικά της όργανα και θα αποφασίσει, εάν θα προχωρήσει σε προσφυγή για έλεγχο νομιμότητας της απόφασης στα αρμόδια όργανα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφ’ όσον αυτό θα κριθεί απαραίτητο για το συμφέρον του Δήμου.

Επισημαίνουμε ότι το θέμα τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο καθαρά οικονομικοτεχνικά ως ‘’Λήψη απόφασης αναφορικά με την αναγκαιότητα σύναψης δανείου’’ (για τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου).

Κλήθηκε δηλαδή το Δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει “τυπικά” με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία από την νομοθεσία και την νομολογία που απορρέει από τις αποφάσεις ανωτάτων δικαστικών-ελεγκτικών σχηματισμών. Δεν δόθηκαν όμως τα εκ του νόμου απαραίτητα δεδομένα, τα οποία έπρεπε να μελετήσουν και να επεξεργαστούν οι σύμβουλοι πριν αποφασίσουν.

Τα δεδομένα αυτά είναι:

1. Το ακριβές αντικείμενο του υπό χρηματοδότηση με δανεισμό έργου – προμήθειας. Ως μοναδικό αντικείμενο αναφέρεται η χρηματοδότηση της προμήθειας λαμπτήρων LED, σύμφωνα με τη μελέτη. Επισημάναμε τον ελλιπή τίτλο που δεν αναφέρεται στις εργασίες αντικατάστασης των φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας λαμπτήρες LED .

2. Η αναγκαία μελέτη ή προμελέτη του έργου από τα αρμόδια όργανα του Δήμου. Η μελέτη που αναφέρεται στο εισηγητικό ‘’ αναγκαιότητα αντικατάστασης των λαμπτήρων του δημοτικού φωτισμού με νέους λαμπτήρες τεχνολογίας LED ’’ δεν τέθηκε στην γνώση κανενός δημοτικού συμβούλου. Από το δελτίο τύπου που εξέδωσε την επομένη ο Δήμος, ενημερωθήκαμε ότι η μελέτη αυτή δεν υπάρχει, αλλά συντάσσεται μετά την ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το εισηγητικό αναφέρει ότι:

’’Η ύπαρξη της μελέτης ή της προμελέτης πρέπει να έχει εκπονηθεί κατά το χρόνο της έκδοσης  της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, διαφορετικά η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι νόμιμη ( Ελεγκτικό Συνέδριο κλιμάκιο Ζ’ 115/2008).’’

3. Η εκ του νόμου οριζόμενη δυνατότητα σύναψης και εξυπηρέτησης του δανείου. Ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης έχει επάρκεια ταμειακών διαθεσίμων με καταθέσεις εκατομμυρίων σε τράπεζες, ελάχιστα και εξυπηρετούμενα δάνεια και πληρωμές όλων των τακτικών και έκτακτων δαπανών σε εύλογο χρόνο.

4. Οι προτεινόμενες πηγές σύναψης του συγκεκριμένου δανείου και το ύψος του δανείου. Το δάνειο προτείνεται να συναφθεί, όπως ορίζεται, από πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα οργανισμό της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Το ύψος του ποσού που θα συνάψει δάνειο ο Δήμος προσδιορίζεται στα 4.500.000 €.

5. Η απορρέουσα αναγκαιότητα του έργου – προμήθειας και η αναγκαιότητα χρηματοδότησής του με τη σύναψη έντοκου δανεισμού. Η αναγκαιότητα του έργου κρίθηκε από όλους, κατά τις συνεδριάσεις, αναγκαία. Η διοίκηση του Δήμου στην εισήγησή της σχετικά με το δάνειο των 4.500.00 € ,την οποία τελικά ψήφισε η πλειοψηφία, αναφέρει ότι το δάνειο θα χρηματοδοτήσει μόνο την προμήθεια των λαμπτήρων LED για τις ανάγκες του Δημοτικού φωτισμού και όχι την αντικατάσταση των φωτιστικών.

Στη 16η συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου της Δευτέρας 18/7/2016 τέθηκε ως θέμα : «Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια αντικατάστασης λαμπτήρων οδοφωτισμού με φωτιστικά σώματα νέας τεχνολογίας για την εξοικονόμηση ενέργειας’’.»

Η προσφιλής συνήθεια αλλαγής τίτλων στα έργα και στις προμήθειες και ο σαφής επαναπροσδιορισμός των προσδοκώμενων στόχων συνεχίζεται. Ο Δημοτικός φωτισμός έγινε (μόνο) οδοφωτισμός, μειώθηκε δηλαδή σημαντικά το αντικείμενο του  έργου και το ποσό του δανεισμού έμεινε σταθερά κοντά στα 4,5 εκ. €.

Επισημάναμε ότι το ποσό ανάλογα με το μέγεθος του Δήμου και τις ήδη υλοποιούμενες παρεμβάσεις αναβάθμισης του Δημοτικού φωτισμού είναι υπερβολικά μεγάλο. Επίσης επισημάναμε ότι τη χρηματοδότηση οφείλουμε να την κάνουμε με το συμφερότερο τρόπο και να καταθέσουμε αίτημα – υποβολή για συγχρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ, τόσο το εθνικό όσο και το περιφερειακό και το υπόλοιπο ποσό να χρηματοδοτηθεί σταδιακά από κεφάλαια που υπάρχουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου, και με την πρόοδο του έργου τα χρήματα από την  εξοικονόμηση ενέργειας να διοχετεύονται στην αυτοχρηματοδότηση του έργου.

6. Η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου για την σύναψη δανείου, λόγω της σημαντικότητάς της, ελέγχεται και από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εκτός από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Advertisement

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας