Μέχρι 26 Μαΐου οι 100 δόσεις για χρέη στον Δήμο 3Β

Μέχρι 26 Μαΐου οι 100 δόσεις για χρέη στον Δήμο 3Β

Την Τρίτη 26 Μαΐου 2015 όρισε ως προθεσμία ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την υπαγωγή οφειλετών στις διατάξεις του νόμου των 100 δόσεων.

Με χθεσινή του ανακοίνωση, ο Δήμος καλεί τους οφειλέτες του να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του διακανονισμού των οφειλών τους, μέσω του Νόμου 4321/2015 (έως 100 δόσεις) με τον οποίο τους δίνεται ευκαιρία να ενταχθούν σε ιδιαίτερα ευνοϊκό και ευέλικτο σύστημα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο γίνεται καθημερινά στο κεντρικό Δημαρχείο στη Βούλα, Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 18.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 26η Μαΐου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ταμειακή υπηρεσία στο δημαρχείο ή στα τηλέφωνα 2132020091 και 2132020093 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.