Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Τοπικα Νεα

5 γυμναστές προσλαμβάνει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Την πρόσληψη πέντε πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοίνωσε ο Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα διαρκέσουν ως τις 31 Ιουλίου 2017 και οι εξειδικεύσεις που ζητούνται είναι στα εξής:

Κικ μπόξινγκ, ζούμπα, γιόγκα, φυσική δραστηριότητα στην τρίτη ηλικία και ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβάλλονται από την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2016 έως και τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στα γραφεία του Οργανισμού (Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη) Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00΄-13:30.

Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.

Τα ζητούμενα προσόντα πρόσληψης:

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 23 έως 65 ετών.
  • Να έχουν πτυχίο ΠΕ Φυσικής Αγωγής Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πτυχίο αλλοδαπής αντίστοιχης σχολής και με την ανάλογη ειδικότητα που ζητείται.
  • Να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
  • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική αντίληψη και απαγόρευση, κ.λπ.).

Περισσότερες επτομέρειες στη σχετική προκήρυξη.

Τα απαραίτητα έντυπα στην ιστοσελίδα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας