8 στους 10 πανελλαδικά διαβάζουν τοπικό Τύπο!

8 στους 10 πανελλαδικά διαβάζουν τοπικό Τύπο!

Τη μεγάλη διείσδυση του τοπικού Τύπου στην ελληνική κοινωνία έφερε στην επιφάνεια πρόσφατη έρευνα που παρουσίασε η Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου. 

Σύμφωνα με την έρευνα* 8 στους 10 διαβάζουν τουλάχιστον μία τοπική εφημερίδα με περιεχόμενο για την περιοχή διαμονής ή καταγωγής τους. Το ποσοστό διείσδυσης για τους κατοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων (Αθήνα – Θεσσαλονίκη) που διαβάζουν τοπικά νέα για κάποιο Δήμο ανέρχεται σε 74%.

tspg

Η σχέση του τοπικού Τύπου με τους αναγνώστες έχει συναισθηματική διάσταση και σεβασμό για τον ενημερωτικό ρόλο τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, για 83% των αναγνωστών οι περιφερειακές / τοπικές εφημερίδες είναι το μέσο για να κρατούν επαφή με τον τόπο τους και για το 75% συμβάλλουν στη διατήρηση τοπικών παραδόσεων.

Παράλληλα, σχεδόν 8 στους 10 αναγνώστες εκτιμούν αφενός το τοπικό περιεχόμενο που δεν βρίσκουν αλλού, και αφετέρου την προβολή τοπικών προϊόντων και επιχειρήσεων μέσα από αυτά τα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο τοπικός Τύπος έχει σημαντική θέση στη ζωή των αναγνωστών, οι οποίοι αφιερώνουν κατά μέσο όρο 36’ στην ανάγνωσή τους που γίνεται σε ποσοστό 73% στο σπίτι τους.

Δείτε εδώ την ταυτότητα και βασικά στοιχεία της έρευνας.