Αδιαφάνεια σε δανειακές συμβάσεις του Δήμου 3Β καταγγέλλει ο Δαβάκης

Αδιαφάνεια σε δανειακές συμβάσεις του Δήμου 3Β καταγγέλλει ο Δαβάκης

Για ερωτήματα που ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης άφησε αναπάντητα κάνει λόγο ο Δημήτρης Δαβάκης, επικεφαλής παράταξης της μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο των 3Β. 

Εγκαλεί τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλο ότι οι εγγυητικές επιστολές που ζήτησε να λάβει η ΕΤΑΔ από τον Δήμο, ως διασφαλίσεις του ελάχιστου τιμήματος που ζητά η εταιρεία για την παραχώρηση των ακτών στον Δήμο, έχουν όρους που δεν έγιναν γνωστοί στους δημοτικούς συμβούλους.

tspg

Ο Δήμαρχος από τη μεριά του κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης απάντησε στον Δημήτρη Δαβάκη ότι πρόκειται για διαδικαστικές αποφάσεις, ενώ τόνισε ότι η μέθοδος που επέλεξε η δημοτική αρχή να δώσει τις εγγυήσεις αυτές είναι η πλέον συμφέρουσα για τον Δήμο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κύματος Ενωμένων Πολιτών είναι η εξής:


“Κατά την 2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017 και με αύξοντα αριθμό 15-20 συζητήθηκαν τα θέματα που αφορούσαν την λήψη απόφασης σχετικά με τη έκδοση μιας σειράς εγγυητικών επιστολών υπέρ της «Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» στα πλαίσια των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Δήμος διά του κ. Δημάρχου, για την παραχώρηση στον Δήμο του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης των εξής χώρων:

1) Camping Βούλας εγγυητική ύψους 45.000€ (15ο θέμα)

2) Α΄ Ακτή Βούλας εγγυητική ύψους 79.000€ (16ο θέμα)

3) Β’Ακτή Βούλας εγγυητική ύψους 90.000€ (17ο θέμα)

4) Τμήματα αιγιαλού και παραλίας Δ.Ε.Βουλιαγμένης εγγυητική ύψους 25.000€ (18ο θέμα)

5) Έκταση στην Βάρκιζα Δυτικά της οργανωμένης παραλίας, εγγυητική ύψους 5.000€ (19ο θέμα) 6)έκταση στην Βάρκιζα Ανατολικά της οργανωμένης παραλίας εγγυητική ύψους 51.500€ (20ο θέμα).

Τα εισηγητικά των παραπάνω θεμάτων αφορούν τελικά την συνολική δανειακή επιβάρυνση του Δήμου με ένα ποσό ύψους 295.000€.

Το Κύμα Ενωμένων Πολιτών και ο επικεφαλής του Δημήτρης Δαβάκης έθεσε τα εξής ερωτήματα:

1) Εφόσον πρόκειται για δανειακή σύμβαση με την Τράπεζα «Eurobank Ergasias» (αναφέρεται στο εισηγητικό το άρθρο 264 του Ν.3852/2010 περί διαδικασίας συνομολόγησης δανείων) για ποιό λόγο παρακάμφθηκε η προηγούμενη λήψης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία είναι και το αρμόδιο όργανο να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ανάλογα θέματα (άρθρο 72 του Ν.3852/2010)

2) Για ποιούς λόγους δεν προηγήθηκε έρευνα αγοράς σε όλες τις Τράπεζες. Δεδομένου ότι η τήρηση Χαρτοφυλακίου στην συγκεκριμένη Τράπεζα δεν αποτελεί κριτήριο επιλογής της ως προς τους όρους του δανείου.

3) Ποιοι είναι οι όροι της Σύμβασης;

Στα παραπάνω ερωτήματα δεν δόθηκαν απαντήσεις.

Το Κύμα Ενωμένων Πολιτών στα πλαίσια αφενός μιας γόνιμης αντιπολίτευσης αλλά κα αφετέρου προασπίζοντας τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής οικονομικής διαχείρισης προς όφελος των πολιτών καταψήφισε τα θέματα. Ο κ. Δήμαρχος ζήτησε «εξουσιοδότηση» από το Δημοτικό Συμβούλιο να υπογράψει «κατά την ελεύθερη κρίση του», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στα εισηγητικά των θεμάτων, τις συμβάσεις με την Τράπεζα για τις παραπάνω εγγυητικές επιστολές.

Για τον Συνδυασμό μας έμειναν πολλά αναπάντητα ερωτήματα, παρακάμφθηκαν αρμοδιότητες Συλλογικών Οργάνων (άρθρο 72 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής) που θα πρέπει να διερευνηθούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρωί της ημέρας της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Δήμαρχος είχε προχωρήσει ήδη στην υπογραφή μίας τουλάχιστον εκ των συμβάσεων κατά δήλωση του.

Κατά την Συνεδρίαση, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είχαν την ενημέρωση από τα εισηγητικά των θεμάτων (που ας σημειωθεί ότι εστάλησαν μόνο ηλεκτρονικά και μόλις 2 ημέρες πρίν την Συνεδρίαση )ότι η σύμβαση «θα» υπογραφεί στο προσεχές μέλλον.

Τα συμπεράσματα δικά σας…”.