Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Δημοτικό Συμβούλιο

Αγορά οικοπέδου για πολυχώρο πολιτισμού στη Βάρκιζα

Την απευθείας αγορά οικοπέδου στη Βάρκιζα για να κατασκευαστεί πολυχώρος με βιβλιοθήκη και συναφείς χρήσεις συζητά στην ερχόμενη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 

Το εν λόγω οικόπεδο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Απόλλωνος και Θέμιδος.

Η συνεδρίαση έχει οριστεί για την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017 στις 7 μ.μ. και μεταξύ άλλων θα εγκρίνει την Κυκλοφοριακή Μελέτη του Δήμου στην πρώτη της φάση, που συζητήθηκε πολύ και συγκέντρωσε πλήθος σχολίων από την τοπική κοινωνία.

Ολόκληρη η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης:

 1. Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού προγράμματος του Δήμου, έτους 2017.
 2. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017. Σχετικά: Η υπ. αρ. 322/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 3. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2017. Σχετικά: Η υπ. αρ. 324/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 4. Έγκριση Α΄ Φάσης (3η Αναθεώρηση) της Κυκλοφοριακής Μελέτης με τίτλο “Κυκλοφοριακή Μελέτη του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης”. Σχετικά: Η υπ. αρ. 25/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 5. Έγκριση της μελέτης με τίτλο “Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου Μηλαδέζα Βάρης’’ Ο.Τ. Γ320-Γ323 (Πλατεία Ναβαρίνου). Σχετικά: Η υπ. αρ. 28/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 6. Έγκριση της μελέτης με τίτλο “Νέος Βρεφονηπιακός Παιδικός Σταθμός Βούλας”. Σχετικά: Η υπ. αρ. 30/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 7. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη αντιστήριξης πρανών παραλιακής οδού”.  Σχετικά: Η υπ. αρ. 31/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 8. Έγκριση της μελέτης με τίτλο “Μελέτη τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου οδών Ποσειδώνος – Βασ. Παύλου”.
 9. Έγκριση για απευθείας αγορά οικοπέδου για δημιουργία πολιτιστικού κέντρου – πολυχώρου, βιβλιοθήκης και συναφών χρήσεων στην Βάρκιζα, Δ.Ε. Βάρης.
 10. Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.
 11. Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ΄ αριθμ 264/2017 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στην έγκριση του Β1 Σταδίου αναθεώρησης της Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής Κόρμπι Βάρης στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο “Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως σε οικιστικές περιοχές Α & Β κατοικίας εντός του Γ.Π.Σ.”.
 12. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ 4 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ”, Α.Μ. 58/2014, συμβατικού ποσού 422.990,59 ευρώ με ΦΠΑ.
 13. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο “Κατασκευή αποχέτευσης ομβρίων δευτερευόντως δικτύου – ΟΜΑΔΑ Α/2010”.
 14. Έγκριση επέκτασης υφιστάμενης σύμβασης με τίτλο “Προμήθεια πλαστικών σάκων για αποκομιδή φυτικών υλικών”.
 15. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017”.
 16. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης της μελέτης με τίτλο: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ ΣΤΗΝ Λ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», της Δ.Ε. Βούλας.
 17. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου και χώρων στάθμευσης κλειστού Γυμναστηρίου Μηλαδέζας”, στην Δ.Ε. Βάρης.
 18. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση πλατείας 25ης Μαρτίου στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”, στην Δ.Ε. Βάρης.
 19. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή Αθλητικών Χώρων”, στην Δ.Ε. Βούλας.
 20. Έγκριση δαπάνης επέκτασης/τροποποίησης του εναέριου δικτύου ΔΕΗ λόγω τοποθέτησης εννέα φωτιστικών σωμάτων και μίας νέας παροχής ΔΕΗ.
 21. Έγκριση μελέτης για τον ηλεκτροφωτισμό τμήματος της οδού Αύρας, στη Δ.Ε. Βουλιαγμένης.
 22. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο “Ανάπλαση Δημοτικών Κοιμητηρίων”.
 23. Έγκριση α) του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ν.Ε. και β) της 1ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο “Κατασκευές – ανακατασκευές πεζοδρομίων”.
 24. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο “Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών”.
 25. Έγκριση παράτασης σύμβασης του έργου με τίτλο “Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για συντήρηση οδών”.
 26. Έγκριση α) της 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο “Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης επί της οδού Απόλλωνος Δ.Ε. Βουλιαγμένης” και β) την κατ εξαίρεση, από τον Κανονισμό εκτελέσεως οικοδομικών εργασιών στον Δήμο Βουλιαγμένης, εκτέλεση εργασιών κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
 27. Καθορισμός δαπανών της δικηγορικής εταιρίας “Κιτσαράς – Σφήκας – Τσαντίνης και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία”.
 28. Εξέταση αιτήματος της επιχείρησης “ΧΥΤΗΡΗΣ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”.
 29. Έγκριση διενέργειας συναυλίας κλασσικής μουσικής στην Λίμνη Βουλιαγμένης με τίτλο “Παραμύθια και μαγεία” που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2017.
 30. Επιστροφή επιβληθέντος και εισπραχθέντος πειθαρχικού προστίμου απ τον Δήμο μας στην υπάλληλο του Δήμου μας κα Φαρίντα Αζίζ.
 31. Λήψη απόφασης περί άρσης ή μη των μέτρων κατάσχεσης και διαγραφής των προσαυξήσεων εξ οφειλής του κ. Απόστολου Αποστολίδη του Γεωργίου.
 32. Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση “ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. για ένα (1) παράνομο διαφημιστικό πλαίσιο/υπαίθρια διαφήμιση (αφίσα) – ”ρύπο” σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Απόλλωνος 1, στη Βουλιαγμένη, το έτος 2015.
 33. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών Τ.Α.Π. λόγω λανθασμένης πολλαπλής εγγραφής.
 34. Έγκριση κοπής δύο πεύκων επί της οδού Θάσου μεταξύ των Ο.Τ.180 και Ο.Τ.171 στην Δ.Ε. Βάρης.

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας