Ξεκινούν οι αιτήσεις για τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς των 3Β

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς των 3Β

Από 12 Ιουνίου έως 23 Ιουνίου 2017 θα γίνονται δεκτές αιτήσεις γονέων που επιθυμούν τα παιδιά τους να φοιτήσουν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την ερχόμενη σχολική χρονιά 2017-18.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται κατά τις ώρες 8.30 π.μ. έως 11.30 π.μ. ως εξής:

Για γονείς με βρέφη που επιθυμούν να εγγραφούν στο βρεφικό σταθμό της Βούλας, οι αιτήσεις και για τις τρεις Δημοτικές Ενότητες, θα γίνονται δεκτές στο δημοτικό παιδικό σταθμό της Βούλας, στην οδό Οδυσσέως και Πανός. (Τηλ. 210 8900023)

Για γονείς με νήπια που επιθυμούν να εγγραφούν σε παιδικό σταθμό της Βούλας, οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο δημοτικό παιδικό σταθμό της Βούλας, στην οδό Οδυσσέως και Πανός. (Τηλ. 210 8900023)

Για γονείς με νήπια που επιθυμούν να εγγραφούν σε παιδικό σταθμό της Βάρης, οι αιτήσεις θα γίνονται στο δημοτικό παιδικό σταθμό της Βάρης, στην οδόΙουστινιανού και Μουτούση 1. (Τηλ. 210 8974745)

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς των τριών Δημοτικών Ενοτήτων έχουν δικαίωμα υποβολής μίας αίτησης.

Αιτήσεις θα γίνονται επίσης δεκτές για οποιονδήποτε παιδικό ή βρεφικό σταθμό, με συστημένη επιστολή ταχυδρομείου, η οποία θα πρέπει να είναι εντός των ημερομηνιών εγγραφών και να αποστέλλεται στην παρακάτω διεύθυνση: Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής, για εγγραφή βρεφικού – παιδικού σταθμού, Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη 16671.

Στο Βρεφικό Τμήμα μπορούν να εγγραφούν τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1.03.2015 έως 1.01.2017.

Στο Παιδικό Τμήμα μπορούν να εγγραφούν τα παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2013, 2014 έως 28.2.2015.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

  1. Έντυπο αίτησης εγγραφής / υπεύθυνης δήλωσης.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση γνώσης των όρων λειτουργίας των Σταθμών
  3. Έντυπο Εμβολίων
  4. Εκκαθαριστικό Εφορίας (Φορολογικό έτος 2017 που αφορά σε εισοδήματα έτους 2016)
  5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης πρόσφατο (για αλλοδαπούς μεταφρασμένο)
  6. Λογαριασμός (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.)
  7. Βεβαιώσεις εργασίας γονέων και ενσήμων (ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν)
  • Για αλλοδαπούς: Απαραίτητη η άδεια παραμονής.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης παρέχονται διάφορα απαραίτητα έγγραφα.