Ποιες ακτές σε Βάρκιζα, Βούλα και Βουλιαγμένη παρακολουθούνται για την καθαρότητά τους

Ποιες ακτές σε Βάρκιζα, Βούλα και Βουλιαγμένη παρακολουθούνται για την καθαρότητά τους

Τις ακτές κολύμβησης που περιλαμβάνονται στο δίκτυο παρακολούθησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων καθόρισε και φέτος με απόφασή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Τα σημεία αυτά ορίζονται “για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την ταξινόμηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης” όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση.

Δυστυχώς, η δημοσιοποίηση των στοιχείων από τις μετρήσεις με την απαραίτητη επιστημονική αξιολόγηση των ευρημάτων καθυστερεί χαρακτηριστικά.

Στην ιστοσελίδα για το “Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας” περιέχεται η Έκθεση του 2016 που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2017. Σε αυτήν μπορεί κανείς να βρει την “αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης κατόπιν κατάλληλης στατιστικής επεξεργασίας των μικροβιολογικών δεδομένων της τρέχουσας (2016) και των τριών προηγούμενων κολυμβητικών περιόδων (2013 – 2015)”.

Ζητούμενο εκτός από τη γρηγορότερη επεξεργασία των στοιχείων είναι και η αύξηση των σημείων λήψης δειγμάτων, ώστε η εικόνα των ακτών να είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική.

Τα σημεία που παρακολουθούνται εντός του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης είναι τα εξής: 

  • Βάρκιζα, 500 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής
  • Ακτή Βούλας Βόρεια, Μέσον ακτής
  • Ακτή Βούλας Νότια, στο μέσο διαχωριστικού κρηπιδώματος μπετόν
  • Αστέρας Βουλιαγμένης, μέσον ακτής
  • Βουλιαγμένη, μέσον ακτής
  • Καβούρι Βόρεια, 75 μ. από το νότιο άκρο της ακτής
  • Καβούρι Νότια, μέσον ακτής
  • Λίμνη Βουλιαγμένης, έναντι τέταρτης σκάλας