Πώς σχεδιάζει ο Δήμος να αλλάξει την είσοδο της Βουλιαγμένης

Πώς σχεδιάζει ο Δήμος να αλλάξει την είσοδο της Βουλιαγμένης

Μια μείζονα παρέμβαση για τη Βουλιαγμένη που …χάθηκε μέσα στις 228 σελίδες της περιέχει η Κυκλοφοριακή Μελέτη του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης που έθεσε η δημοτική αρχή σε διαβούλευση.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η μελέτη (ολόκληρη εδώ) στοίχησε 100.000 ευρώ, ένα κόστος το οποίο κάλυψε ως χορηγία ο Θανάσης Μαρτίνος, ο οποίος και επέλεξε τους μελετητές.

Η μελέτη προωθεί την κατάργηση της εισόδου στη Βουλιαγμένη από την οδό Ερμού (την οδό της πλατείας), η οποία σύμφωνα με την πρόταση θα μονοδρομηθεί, με ενδεχόμενο να διαμορφωθεί σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας.

Παράλληλα, προτείνεται η είσοδος στη Βουλιαγμένη να πραγματοποιείται από την οδό Πανός (τον δρόμο που οδηγεί στο Κοιμητήριο της Βουλιαγμένης).

Πρόταση της μελέτης είναι να τοποθετηθούν φωτεινοί σηματοδότες και στους δύο κόμβους.

Οι μελετητές παρατήρησαν (ορθά) ότι “στον κόμβο Λεωφ. Ποσειδώνος – Ερμού η κεντρική νησίδα στην πλευρά που είναι οι πεζοδιαβάσεις, έχει πολύ περιορισμένο πλάτος με συνέπεια τη μη ασφαλή διέλευση των πεζών”.

Είδαν παράλληλα ότι “στον μη σηματοδοτούμενο κόμβο Λεωφ. Ποσειδώνος – Πάνος η παράνομη αριστερή στροφή προς Βάρκιζα, οι αυξημένες ταχύτητες που αναπτύσσονται καθώς και η θέση του κόμβου που βρίσκεται πάνω σε καμπύλη αυξάνουν την επικινδυνότητα του υπόψη κόμβου”.

Αυτό που δεν είδαν και δεν κατέγραψαν πουθενά οι μελετητές είναι το οξύ πρόβλημα των παράνομα σταθμευμένων ΙΧ στο μέσο της οδού Πανός όλα τα Σαββατοκύριακα από τον Μάιο ως τον Σπετέμβριο.

Πώς αλήθεια θα γίνει ο συγκεκριμένος δρόμος είσοδος όλων των ΙΧ, αν πρώτα δεν θεραπευθεί το οξύ πρόβλημα στάθμευσης στη Βουλιαγμένη κατά τους θερινούς μήνες;

Συγκεκριμένα, η μελέτη προτείνει δύο εναλλακτικές λύσεις.

Η λύση 1 περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:

 • Η λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης και στους δυο κόμβους.
 • Η κατάργηση της αριστερής στροφής από την Λεωφ. Ποσειδώνος προς Ερμού και η μεταφορά της αριστερής στροφής στον κόμβο της Λεωφ. Ποσειδώνος με την Πάνος.
 • Η μονοδρόμηση της οδού Ερμού από την οδό Ιάσονος έως τη Λεωφ. Ποσειδώνος με κατεύθυνση προς τη Λεωφ. Ποσειδώνος.
 • Η διαμόρφωση εσοχών στάθμευσης επί της οδού Ερμού στο τμήμα μεταξύ Ιάσονος και Αγ. Παντελεήμονος, στα δεξιά για τα ΙΧ και στα αριστερά για ΤΑΧΙ μόνο.
 • Η αντιδρόμηση της οδού Αγ. Παντελεήμονος στο τμήμα μεταξύ Πάνος και Ερμού με κατεύθυνση προς την Ερμού.

Η λύση 2 περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις:

 • Η λειτουργία φωτεινής σηματοδότησης και στους δύο κόμβους.
 • Η κατάργηση της αριστερής στροφής από την Λεωφ. Ποσειδώνος προς Ερμού και η μεταφορά της αριστερής στροφής στον κόμβο της Λεωφ. Ποσειδώνος με την Πάνος.
 • Η μονοδρόμηση της οδού Ερμού από την οδό Ιάσονος έως τη Λεωφ. Ποσειδώνος με κατεύθυνση προς τη Λεωφ. Ποσειδώνος.
 • Η διαμόρφωση εσοχών στάθμευσης επί της οδού Ερμού στο τμήμα μεταξύ Ιάσονος και Αγ. Παντελεήμονος, στα αριστερά για ΤΑΧΙ μόνο.
 • Η αντιδρόμηση της οδού Αγ. Παντελεήμονος στο τμήμα μεταξύ Ορφέως και Ερμού με κατεύθυνση προς την Ερμού.
 • Η αντιδρόμηση της οδού Ορφέως στο τμήμα μεταξύ Λεωφ. Ποσειδώνος και Ιάσωνος με κατεύθυνση προς την οδό Ιάσωνος.
 • Η διαμόρφωση τμήματος της Αγ. Παντελεήμονος μεταξύ οδών Ερμού και πλ. Νυμφών σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.
 • Διαμόρφωση της οδού πλ. Νυμφών σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.

Η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για τη μελέτη ολοκληρώθηκε σήμερα, 2 Μαΐου 2017. Εν συνεχεία θα πάρει το δρόμο της έγκρισης από τα Συμβούλια Δημοτικών Κοινοτήτων, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ακολούθως προβλέπεται μια Β’ φάση της Μελέτης που αφορά την οριστικοποίησή της καθώς και την εκτίμηση του κόστους υλοποίησης των προτεινόμενων παρεμβάσεων.