Αναγκαστικές εκταφές στο νεκροταφείο Βουλιαγμένης

Αναγκαστικές εκταφές στο νεκροταφείο Βουλιαγμένης

Το δυσάρεστο θέμα του κορεσμού των δημοτικών κοιμητηρίων έρχεται συνεχώς στην επιφάνεια. 

Την επόμενη Τρίτη, 17 Νοεμβρίου στις 7 μ.μ., το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης θα αποφασίσει μεταξύ άλλων την αναγκαστική εκταφή όσων η περίοδος τριετίας και οι παρατάσεις έχουν λήξει.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος, της εταιρείας με επωνυμία «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΟΣΤΑΛΙ ΙΚΕ», επί ΤΩΝ ΟΔΏΝ Ηλίου 19 & Σελήνης, στη Βουλιαγμένη.

2. Περί αναγκαστικών εκταφών λόγω λήξης τριετίας ή λήξης παρατάσεων και μη υποβολής αιτημάτων παράτασης.

3. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους.