Η αναγκαστική εκτέλεση με απλά λόγια

Η αναγκαστική εκτέλεση με απλά λόγια

Το δίκαιο ως γνωστόν αποτελεί τη κρατική πρόνοια για την εύρυθμη λειτουργία του κοινωνικού συνόλου. Ωστόσο, για να μην αποτελεί το δίκαιο απλά ένα θεωρητικό κατασκεύασμα χωρίς δυνατότητα καταναγκασμού, ο νομοθέτης προέβλεψε τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως.

Επισημαίνεται λοιπόν πως τα δικονομικά στάδια έως τη τελική απονομή της δικαιοσύνης είναι: α) η προδικασία, δηλαδή η νομική προπαρασκευή της υποθέσεως μέχρι να εκδικαστεί, β) η κύρια διαδικασία δηλαδή το πρώτο στάδιο εκδίκασης, γ) τα ένδικα μέσα και η εκδίκαση της υποθέσεως σε δεύτερο βαθμό ή ακόμα και από τον Άρειο Πάγο και βεβαίως δ) το τέταρτο και τελευταίο στάδιο των διεργασιών που δεν είναι άλλο από την αναγκαστική εκτέλεση, της διαδικασίας δηλαδή μέσω της οποίας ο νόμος και οι δικαστηριακές αποφάσεις εφαρμόζονται στη πράξη.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 3 του ισχύοντος Συντάγματος οι αποφάσεις των δικαστηρίων εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού Λαού. Η συνταγματική αυτή επιταγή γίνεται πράξη με την αναγκαστική εκτέλεση, η οποία δεν είναι δίκη αν και υπάρχει το ενδεχόμενο δίκης περί την εκτέλεση ώστε να επιλυθούν οι διαφορές που δημιουργούνται όσο διαρκεί αυτή. Ειδικότερα, το πρόσωπο κατά του οποίου στρέφεται η αναγκαστική εκτέλεση έχει τη δυνατότητα να προσβάλλει τις μερικότερες πράξεις εκτελέσεως και να επιχειρηματολογήσει στο αρμόδιο δικαστήριο για πιο λόγο πράττει τοιουτοτρόπως.

Στο παρόν σημείο σας καλώ να αναλογιστείτε τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε η αναγκαστική εκτέλεση. Ο νόμος, οι δικαστηριακές αποφάσεις και τα ένδικα μέσα θα είχαν απλά ουτοπική διάσταση καθώς κατά τεκμήριον οι δέκτες των επιταγών του νόμου δε θα συμμορφώνονταν αυτόβουλα σε καμία περίπτωση. Θα ζούσαμε ουσιαστικά σε μια κοινωνική πραγματικότητα χωρίς έννομη προστασία όπου ο καθένας θα είχε τη δυνατότητα να εγκληματεί και να αυθαιρετεί χωρίς κυρώσεις. Με την ύπαρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης διαφυλάσσεται η κοινωνική ειρήνη, η ευνομία και η ευταξία. Αναφορικά, με τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτελέσεως, θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε ως διαφορετικές ανάλογα με τη κάθε δικονομία και ειδική νομοθεσία εκάστοτε δικαίου.

Ωστόσο, η βάση κάθε διαδικασίας είναι μια και μοναδική και δεν είναι άλλη από την εφαρμογή των αποφάσεων της δικαιοσύνης σε κάθε υπόθεση στην οποία υπάρχει δικαστηριακή κρίση. Επιπρόσθετα, για τη πληρότητα των λεγομένων, αναφέρεται πως υπάρχει και η λεγόμενη απλή αναγκαστική εκτέλεση ή όπως είναι γνωστότερη εκτέλεση με τη πλατιά έννοια που περιλαμβάνει εν γένει τις συνέπειες της δικαστικής αποφάσεως, όπως είναι επί παραδείγματι η διαπλαστική ενέργεια μιας απόφασης διαζυγίου με την οποία ο γάμος περατώνεται. Βέβαια, για περισσότερα νομοτεχνικά ζητήματα σχετικά με το πως πραγματοποιείται η αναγκαστική εκτέλεση θα σας ενημερώσει το δικηγορικό γραφείο που θα ασχοληθεί με την υπόθεση σας.

Συνοψίζοντας, η αναγκαστική εκτέλεση ήταν, είναι και θα παραμείνει ο εγγυητής της επιβολής του νόμου και των δικαστικών αποφάσεων για κάθε πράξη αντινομίας, διαφυλάσσοντας το κράτος δικαίου ως το σημαντικότερο έννομο αγαθό για μια αρμονική κοινωνική συνύπαρξη.

Ευχαριστούμε το Δικηγορικό Γραφείο του Κωνσταντίνου Καμουζή για την παραχώρηση του άρθρου