"Όχι" εισηγείται η Περιφέρεια Αττικής στην ανάπλαση του Αστέρα

“Όχι” εισηγείται η Περιφέρεια Αττικής στην ανάπλαση του Αστέρα

Λίγο μετά την ετυμηγορία του Συμβουλίου της Επικρατείας, που με την 152/2016 γνωμοδότησή του άναψε το “πράσινο φως” στην εφαρμογή του τροποποιημένου ΕΣΧΑΔΑ για τον Αστέρα Βουλιαγμένης, η Περιφέρεια Αττικής θέτει νέες παραμέτρους στη συζήτηση.

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Πέμπτη, όπου εισάγεται ως 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το έργο ανάπλασης του Αστέρα (λεπτομέρειες εδώ), η εισήγηση του Θανάση Αναγνωστόπουλου, εντεταλμένου συμβούλου της περιφερειακής διοίκησης για θέματα Περιβάλλοντος είναι αρνητική.

tspg

Συγκεκριμένα καταλήγει ο εισηγητής (ολόκληρη η εισήγηση εδώ):

Η βαρύτητα που έχουν οι παραπάνω επισημάνσεις μας, μας υποχρεώνουν να μην κάνουμε αποδεκτή την μελέτη και να την επιστρέψουμε για περαιτέρω διορθώσεις της“.

Ο περιφερειακός σύμβουλος επισημαίνει στα συμπεράσματά του μεταξύ άλλων ότι λόγω της ασάφειας ως προς το καθεστώς των ρυμοτομικών γραμμών της περιοχής του Μικρού Καβουρίου, “δεν διερευνάται επαρκώς ο δασικός χαρακτήρας της περιοχής” και ότι το ΕΣΧΑΔΑ δεν έχει σχεδιαστεί πλήρως σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδίασης ρυμοτομικών σχεδίων.

Επιπλέον, επισημαίνει:

Δεν διασφαλίζεται η ζώνη παραλίας ως “κοινόχρηστος χώρος”, υπό την ευρεία έννοια του, ούτε η επικοινωνία της με το υπόλοιπο πολεοδομικό ιστό, χωρίς δηλαδή εμπόδια και περιφράξεις, με κοινοχρήστους χώρους επικοινωνίας κλπ, πράγμα το οποίο θα διασφαλίζεται μόνο μετά από ειδική πολεοδομική μελέτη λειτουργίας της, που θα θεσμοθετείται με την έγκριση του ΕΣΧΑΔΑ“.

Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής στη δική της εισήγηση “εισηγείται υπέρ της εγκρίσεως της υποβληθείσας ΣΜΠΕ” (ολόκληρη εδώ).

Από το σκεπτικό της εισήγησης όμως προκύπτουν πολλά ερωτήματα ως προς την ίδια την επένδυση.

Αναφέρεται για παράδειγμα πως “η υφιστάμενη δόμηση των διατηρούμενων ξενοδοχειακών μονάδων υπερβαίνει τη μέγιστη προτεινόμενη που ορίζεται στην εν λόγω ΖΩΝΗ ΙΙΙΑ” ενώ η υπηρεσία επισημαίνει επίσης ότι “στα ανωτέρω εμβαδά δεν έχει υπολογιστεί και η δόμηση των υπολοίπων συνοδών χρήσεων που επιτρέπονται ή διατηρούνται“.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό σημείο της εισήγησης είναι το παρακάτω:

Αν και σε πολλά σημεία της ΣΜΠΕ γίνεται λόγος για ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις ακτές, εντούτοις δεν έχει γίνει κατανοητό με ποιόν τρόπο θα εξασφαλιστεί αυτή. Επίσης δεν έχει γίνει κατανοητό τί νοείται «κοινό»“.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος κάνει εκτενή αναφορά στις αρχαιότητες του Αστέρα.

Γι’ αυτές υπογραμμίζει ότι “δεν έχει καταστεί σαφές με ποιον τρόπο θα προστατευτούν και αν θα μπορούν να είναι επισκέψιμα (τόσο από τους αρμόδιους φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία τους όσο και από το ενδιαφερόμενο κοινό)“.

Η συνέχεια της συζήτησης στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Πέμπτη…