Σγουρός: 2,5 δισ. χρειάζονται για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής

Η αντιπλημμυρική προστασία του λεκανοπεδίου αποτέλεσε ένα από τα κύρια θέματα κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, μετά από σχετικό αίτημα για εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, αφού συνεχάρη τη «Λαϊκή Συσπείρωση» για την πρωτοβουλία να φέρει το θέμα προς συζήτηση, διευκρίνισε ότι τον επιτελικό ρόλο για τη διαχείριση των αντιπλημμυρικών θεμάτων έχει το ΥΠΟΜΕΔΙ, ενώ με τον «Καλλικράτη» κάποιες αρμοδιότητες (οι οποίες δεν αφορούν μόνο αντιπλημμυρικά έργα αλλά και θέματα οδικής ασφάλειας, συντήρησης οδών και φωτεινής σηματοδότησης) μεταφέρθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής, χωρίς όμως τους αντίστοιχους πόρους και πρόσθεσε:

tspg

«Για το λόγο αυτό ασκούμε την αρμοδιότητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά δεν την έχουμε επισήμως παραλάβει. Για να γίνει σωστή αντιπλημμυρική θωράκιση στην Αττική, χρειάζονται περισσότερα από 2,5 δισ. ευρώ.

Από το 2003 ως Νομαρχία Αθηνών και μετά ως Περιφέρεια Αττικής ολοκληρώσαμε 153 αντιπλημμυρικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 211 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ σήμερα εκτελούμε παρόμοια έργα συνολικού προϋπολογισμού 254 εκατομμυρίων Ευρώ. Παράλληλα, αξιοποιούμε το σύνολο των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων καθώς και τους δικούς μας πόρους. Αν τα χρήματα που έχουμε διαθέσει εμείς ως Περιφέρεια Αττικής τα τελευταία οκτώ χρόνια είχαν δοθεί και από άλλους αρμόδιους φορείς, η εικόνα της Αττικής θα ήταν πολύ καλύτερη σήμερα».