Σε άνεργους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές η απαλλαγή από δημοτικά τέλη

Σε άνεργους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές η απαλλαγή από δημοτικά τέλη

Λύνει τα χέρια των δημοτικών συμβουλίων να αποφασίζουν μείωση ή απαλλαγή από δημοτικά τέλη για άτομα που δυσκλεύονται να πληρώσουν, πρόβλεψη του νομοσχεδίου του ΥΠΕΣ για τους ΟΤΑ. 

Συγκεκριμένα, το άρθρο 46 στο νομοσχέδιο με τίτλο “Αυτοτελής Υπηρεσία Ελέγχου Νομιμότητας ΟΤΑ” διευρύνει πλέον τις ομάδες πολιτών που δικαιούνται να έχουν ευνοϊκή μεταχείριση από τα δημοτικά συμβούλια.

tspg

Μέχρι σήμερα, ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων του 2006 περιόριζε τους ωφελούμενους από μια μείωση δημοτικών τελών και φόρων στους άπορους, στα άτομα με αναπηρίες και στους πολύτεκνους.

Αν γίνει νόμος του κράτους το εν λόγω νομοσχέδιο, θα μπορούν να ζητούν απαλλαγή ή μείωση τελών επιπλέον οι τρίτεκνοι, οι μακροχρόνια άνεργοι και οι μονογονεϊκές οικογένειες.

Δείτε εδώ τη σχετική διάταξη του νομοσχεδίου.