"Απείχε της ψηφοφορίας λόγω έννομου συμφέροντος" ο Δημοσθένης Βαμβασάκης

“Απείχε της ψηφοφορίας λόγω έννομου συμφέροντος” ο Δημοσθένης Βαμβασάκης

Αποχώρησε κατά την ψηφοφορία για την τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Βούλας ο τέως αντιδήμαρχος Δημοσθένης Βαμβασάκης.

Επρόκειτο για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, του οργάνου που εισηγήθηκε τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή της σχετικής τεχνικής μελέτης που θα ορίσει νέες χρήσεις γης στο κέντρο της Βούλας (στη λεωφόρο Βασ. Παύλου) και θα αλλάξει τμηματικά το ρυμοτομικό σχέδιο.

tspg

Ο Δημοσθένης Βαμβασάκης δήλωσε ότι έχει έννομο συμφέρον από τη λήψη αυτής της απόφασης, καθώς διαθέτει περιουσιακά στοιχεία στην εν λόγω περιοχή και αποφάσισε να αποχωρήσει, διότι σε αντίθετη περίπτωση η ψηφοφορία θα ήταν ακυρωτέα.

Την ίδια στάση αναμένεται να τηρήσει και κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Κατά τη συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ο επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης, Δημοσθένης Δόγκας, δήλωσε ότι δεν συμφωνεί με την αλλαγή ρυμοτομικού σχεδίου και την αλλαγή των χρήσεων γης.