Απένταξε η Περιφέρεια Αττικής τη μελέτη διευθέτησης του Λυκορέματος Βούλας

Απένταξε η Περιφέρεια Αττικής τη μελέτη διευθέτησης του Λυκορέματος Βούλας

Οι πολυδιαφημισμένες καλές σχέσεις του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου με τη Ρένα Δούρου δεν ήταν αρκετές προφανώς για να γλυτώσουν ένα σημαντικό έργο για τον Δήμο των 3Β, το οποίο η Περιφέρεια Αττικής αποφάσισε τελικά να μην χρηματοδοτήσει.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, κατά την οποία έγινε μια μαζική αναπροσαρμογή του προγράμματος εκτελεστέων έργων για το 2017, αποφασίστηκε μια “μετονομασία” που αφήνει το Λυκόρεμα της Βούλας χωρίς μελέτη οριοθέτησης και άρα παραπέμπει στο μέλλον τα αντιπλημμυρικά έργα.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η “Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης Ρέματος Χερώματος Μηλαδέζας Βάρης και Ρέματος Λυκορέματος Βούλας και Μελέτη Απορροής Ομβρίων στις Περιοχές αυτές” να μετονομαστεί σε “Μελέτη Οριοθέτησης και Διευθέτησης Ρέματος Χερώματος Μηλαδέζας και Μελέτη Απορροής Ομβρίων στην Περιοχή“.