Μισθοδοσία τέλος για τα νομικά πρόσωπα που δεν απογράφονται

Με ρύθμιση που περιελήφθη στο πολυνομοσχέδιο τίθενται εκτός μισθοδοσίας υπάλληλοι σε φορείς του δημοσίου που δεν έχουν προχωρήσει στην καταγραφή του εργασιακού προφίλ των εργαζομένων, που γίνεται στο πλαίσιο της κινητικότητας- διαθεσιμότητας – απολύσεων και της συμμόρφωσης στο νέο μισθολογικό καθεστώς του δημοσίου.

Με τη ρύθμιση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη, γίνεται σύνδεση απογραφής και μισθοδοσίας και τίθενται ευθέως στο στόχαστρο Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και επιχειρήσεις που εποπτεύουν υπουργεία (εκτός των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο) καθώς και ΝΠΙΔ και επιχειρήσεις των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

tspg

Με την υποπαράγραφο Θ2 του πολυνομοσχεδίου προβλέπεται πλέον ρητά, ότι αναστέλλεται η κρατική χρηματοδότηση αλλά και επιβάλλονται κυρώσεις στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων όχι μόνο των νομικών προσώπων που δεν εντάσσονται στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), αλλά και σε αυτά που δεν απογράφουν το προσωπικό και τους λοιπούς υπόχρεους στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου.

Πρόκειται για τροποποίηση ισχύουσας διάταξης στην οποία προστέθηκε η φράση «απογραφή» στο Μητρώο ώστε να συνδέεται η υποχρέωση καταγραφής με την καταβολή αποδοχών. Αναφέρεται ότι ως προς τα νομικά πρόσωπα, για όσο διάστημα παρατηρείται παρέκκλιση από την απογραφή στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και από τη διαδικασία πληρωμής μέσω ΕΑΠ, αναστέλλεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών η επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό.