Απολογισμό πεπραγμένων κάνει η Περιφέρεια Αττικής

Απολογισμό πεπραγμένων κάνει η Περιφέρεια Αττικής

Την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016 και ώρα 15:30 το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής πρόκειται να πραγματοποιήσει ειδική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 3852/2010, με θέμα «Απολογισμός Πεπραγμένων Περιφέρειας Αττικής έτους 2015 και παρουσίαση ετήσιας έκθεσης Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης».

Η συνεδρίαση θα γίνει στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).