Επανέρχονται οι χρηματικές αποζημιώσεις για δημοτικούς συμβούλους

Κίνητρο παρουσίας στις συνεδριάσεις θα αποκτήσουν εκ νέου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της επόμενης δημοτικής περιόδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Εσωτερικών μελετά και φέρεται να έχει καταλήξει σε αυτή τη ρύθμιση, στο πλαίσιο αναμόρφωσης του “Καλλικράτη” που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων.

Υπενθυμίζεται ότι οι αποζημιώσεις για τους δημοτικούς συμβούλους και μέλη Επιτροπών είχαν καταργηθεί με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο (νόμος 4093/12) από την 1.1.2013.

Η νέα ρύθμιση θα έχει την εξής πρόβλεψη:

  • «Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, τα οποία μετέχουν στις συνεδριάσεις του δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις μέχρι και δεκαπέντε συνεδριάσεις το χρόνο. Η αποζημίωση αυτή είναι ίση με ποσοστό επί των μηνιαίων εξόδων παράστασης του δημάρχου».
  • «Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, τα οποία μετέχουν στις συνεδριάσεις της δικαιούνται αποζημίωση για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις μέχρι και δεκαπέντε συνεδριάσεις το χρόνο».