4ετής συνεργασία μεταξύ Αθήνας και Άμστερνταμ

Μνημόνιο Συνεργασίας για την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της Αθήνας και του Άμστερνταμ υπέγραψαν ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης και ο δήμαρχος της Ολλανδικής πρωτεύουσας, Eberhard van der Laan.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας τετραετούς διάρκειας, περιλαμβάνει πέντε άξονες:

  • Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα στα θέματα της στρατηγικής ανάπτυξης πρακτικών υποστήριξης της καινοτομίας και την παροχή υπηρεσιών στήριξης της επιχειρηματικότητας, τις πολιτικές ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, με κοινές προτεραιότητες, όπως η δημιουργική βιομηχανία και τέλος στην αναζήτηση νέων καλών πρακτικών για την ενίσχυση της αστικής οικονομίας.
  • Ανάπτυξη πολιτικών απέναντι στο ζήτημα των ναρκωτικών,
  • Μεταναστευτικό ζήτημα και ειδικότερα σε ό, τι αφορά τα ζητήματα επαναπατρισμού τη διαχείριση μεταναστευτικών ροών και την ενσωμάτωση
  • Συμμετοχή των πολιτών και ανάπτυξη της γειτονιάς για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη.
  • Βιώσιμη ανάπτυξη, κυρίως σε ό,τι αφορά στα εργαλεία παρακολούθησης και τη διαμόρφωση ενιαίας πολιτικής σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.

Κατά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ο κ. Van der Laan υπογράμμισε ότι «οι δυο πόλεις έχουν κατά κάποιο τρόπο παράλληλες ιστορίες, καθώς από μια ανάλογη κρίση διήλθε το Άμστερνταμ την περίοδο 1970-1980 και σήμερα έχει καταφέρει να την αφήσει πίσω της, κρατώντας την εμπειρία που αποκόμισε». Σε ό,τι αφορά το Μνημόνιο Συνεργασίας, χαιρέτισε «την επέκταση της συνεργασίας των δυο πόλεων για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στην τοπική οικονομία» και ευχαρίστησε τον δήμαρχο Αθηναίων για τη ζεστή φιλοξενία, όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης, ευχαρίστησε τον κ. Eberhard van der Laan για την έμπρακτη στήριξη του στους πολίτες της Αθήνας με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο περιλαμβάνει κοινές δράσεις σε θέματα επιχειρηματικότητας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Ο δήμαρχος Αθηναίων υπογράμμισε ότι «η Αθήνα έχει πολλά να μάθει από την συνεργασία με το Άμστερνταμ στα κρίσιμα κοινωνικά μέτωπα, καθώς και στα μεγάλα ανθρωπιστικά προβλήματα που δημιούργησε η κρίση».