Άθληση για όλους και στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Άθληση για όλους και στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Την πρόσληψη 5 γυμναστών θα ανακοινώσει σύντομα ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, καθώς ο ΟΑΠΠΑ περιλαμβάνεται στους φορείς που υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους, για την περίοδο 2014-15.

Οι συμβάσεις που θα υπογράψουν όσοι επιλεγούν θα είναι διάρκειας ως 8 μηνών.

Συνολικά, για το πρόγραμμα θα προσληφθούν 1.232 πτυχιούχοι φυσικής αγωγής.