Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Δημοτικό Συμβούλιο

Με αυστηρές προδιαγραφές τα περίπτερα σε Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη

Μια κανονιστική απόφαση που περιορίζει σημαντικά τις …πρωτοβουλίες των περιπτερούχων υιοθέτησε πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Ο Κανονισμός Περιπτέρων του Δήμου των 3Β καθορίζει το μέγεθος των περιπτέρων, την εμφάνισή τους, το χώρο του πεζοδρομίου που οφείλουν να παραχωρούν στους πεζούς αλλά και τον αριθμό των ψυγείων και άλλων αντικειμένων που βρίσκονται κάτω από την περίμετρο της τέντας.

Η δημοτική αρχή έδωσε στη δημοσιότητα και την αρχιτεκτονική κάτοψη των νέων περιπτέρων που θα ακολουθούν δύο πρότυπα και θα είναι ενιαία για τις τρεις πόλεις του Δήμου.

periptera_08

Μεγάλη συζήτηση έγινε ήδη στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις σημερινές θέσεις των περιπτέρων του Δήμου, πολλές από τις οποίες θα αλλάξουν με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι περιπτερούχοι ήρθαν σε σύγκρουση με τον Δήμαρχο, ενώ ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος τόνισε ότι τη μετακίνηση των περισσότερων περιπτέρων την επέβαλε η Τροχαία.

Σημειωτέον, στον Δήμο των 3Β υπάρχουν σήμερα 23 θέσεις περιπτέρων, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 12 στη Βούλα, 7 στη Βάρη και 4 στη Βουλιαγμένη.

Βασικά σημεία του νέου Κανονισμού (ολόκληρος εδώ):

Ο συνολικός χώρος κατάληψης κάθε περιπτέρου μπορεί να είναι μέχρι 16,00 τ.μ. συμπεριλαμβανομένου του κουβουκλίου, το οποίο θα καταλαμβάνει έως 5,52 τ.μ (μέγιστες διαστάσεις 2,30μ x 2,40μ).

Οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να παρακωλύεται η ομαλή και ασφαλής κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων και θα πρέπει να μένει ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 1,50μ.

Το χρώμα του κουβουκλίου θα είναι πράσινο σκούρο και της τέντας λευκό με πράσινο σκούρο.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων στην κατασκευή του περιπτέρου, εκτός του σημείου που ευρίσκεται άνωθεν του σημείου συναλλαγής με τους καταναλωτές

Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει να συμμορφωθούν οι έχοντες την εκμετάλλευση περιπτέρου είναι οκτώ μήνες από την δημοσίευση του παρόντος κανονισμού.

Στα πεζοδρόμια όπου υπάρχουν τοποθετημένα περίπτερα θα εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,60μ. Η ζώνη αυτή θα ισχύει σε όλο το μήκος της εμπρόσθιας πλευράς του περιπτέρου. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό από το πλάτος του πεζοδρομίου τότε θα καθορίζεται ο μέγιστος δυνατός ελεύθερος χώρος.

Δεν επιτρέπεται η χρήση τελάρων ή συναφών αντικειμένων για την τοποθέτηση εφημερίδων και περιοδικών.

Τα περίπτερα που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, υπόκεινται γενικά στους όρους του, οι δε φορείς εκμεταλλεύσεως τους οφείλουν να προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στους ανωτέρω όρους εντός προθεσμίας δώδεκα μηνών.

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας