Χρηματοδοτούνται ΚΗΦΗ και λειτουργικές δαπάνες δήμων

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Μιχελάκης υπέγραψε απόφαση σύμφωνα με την οποία κατανέμεται το συνολικό των 2.432.956 ευρώ για τη συνέχιση της  λειτουργίας των ΚΗΦΗ ( Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) και των ΚΔΗΦ ΑμεΑ ( Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ).

Επιπλέον υπεγράφη απόφαση σύμφωνα με την οποία κατανέμεται, από το λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το ποσό των 104.475.474 ευρώ στους δήμους της χώρας ως τακτική επιχορήγηση για το μήνα Σεπτέμβριο.  Το παραπάνω ποσό προορίζεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και λοιπών γενικών δαπανών των δήμων και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους.