Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης στα 3Β

Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης στα 3Β

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής και τοπικής εμβέλειας.

Στο ΚΔΒΜ του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΟΙΚΟΝΟΜΙA- EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν
Πράσινη Επιχειρηματικότητα
Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή
Ασφάλεια –Ποιότητα Τροφίμων
Αστικοί λαχανόκηποι
Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)
Δημιουργία Ιστοσελίδας

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα
Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)
Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)
Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
Κινεζικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων
Επικοινωνία και δυναμική της Ομάδας
Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία
Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην καθημερινή ζωή

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ
Ιστορία της Τέχνης
Κινηματογράφος
Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής
Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ
Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Εθελοντισμός:Διαχείριση Κινδύνων,Κρίσεων,Εκτάκτων αναγκών στην τοπική κοινωνία
Εθελοντισμός:Πυρκαγιές-Πλημμύρες
Εθελοντισμός:Σεισμοί
Εθελοντισμός:Θαλάσσια ατυχήματα
Άθληση στην Τρίτη Ηλικία
Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά
Αρχιτεκτονική κήπων
Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία
Συντήρηση μικρών σκαφών-καρνάγιο

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην κ. Ζόγολου Φωτεινή & στην κ. Πάπαρη Δήμητρα από 20 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου. Ώρες: 09:00 – 13:00 , Ζεφύρου 2 , Βούλα. Τηλ. : 2132019902. email: kdvm143@gmail.com. Διεύθυνση: Ζεφύρου 2, Βούλα, Τ.Κ.16673

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.