Καταγγέλλεται για αδιαφάνεια ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Καταγγέλλεται για αδιαφάνεια ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Μια σοβαρή καταγγελία για αδιαφανείς διαδικασίες έκανε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης ο Δημοσθένης Δόγκας.

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης κατηγόρησε ευθέως τον Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο για την πρόθεσή του να αναθέσει απευθείας σε χορηγούς, των οποίων το όνομα παραμένει κρυφό σαν επτασφράγιστο μυστικό, κρίσιμες μελέτες του Δήμου.

Με λίγα λόγια, ο δήμαρχος, όπως ο ίδιος δήλωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 3ης Ιουνίου 2015, προσέγγισε χωρίς να ενημερώσει κανέναν ιδιώτες, στους οποίους ζήτησε να χρηματοδοτήσουν μελέτες για έργα στον Δήμο, ορίζοντας οι ίδιοι, δηλ. οι χορηγοί, τον μελετητή.

Όπως είναι γνωστό, κάθε δωρεά ή χορηγία στο Δήμο ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο δημοσίου δικαίου, πρέπει να είναι ονομαστική και να εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα και εν προκειμένω από την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο. Κάθε τι κρυφό εγείρει σοβαρά ερωτήματα ως προς τους λόγους αυτής της …διακριτικότητας. 

Ειδικά για το εν λόγω θέμα, πρόκειται για μελέτες που όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της η Δημοτική Βούληση, θα οδηγήσουν σε έργα “που θα διαμορφώσουν τα επόμενα χρόνια την εικόνα του δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης”.

Στις εξηγήσεις που έδωσε ο δήμαρχος για το θέμα, τόνισε ότι είναι λόγοι ταχύτητας που τον οδήγησαν στην επιλογή αυτή. Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε τη νομοθεσία που διέπει τις αναθέσεις μελετών σε τεχνικά γραφεία “ελληνική εσωτερική γραφειοκρατία που σταματά τις ευκαιρίες” και δήλωσε ξεκάθαρα ότι πρόθεσή του είναι να παρακαμφθεί ο νόμος αυτός.

Περαιτέρω, διευκρίνισε ότι θέλει να αποφύγει την Τεχνική Υπηρεσία τις Περιφέρειας Αττικής, η οποία, αν πάρει στα χέρια της τις μελέτες, μπορεί να τις τροποποιήσει.

 

Μεταξύ των μελετών που θα αναλάβουν οι ανώνυμοι χορηγοί είναι η “κυκλοφοριακή μελέτη και προτάσεις δημιουργίας πεζοδρόμων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, πεζογεφυρών σε διάφορα σημεία του Δήμου” αλλά και “ειδική μελέτη για τη δασολογική αξιοποίηση των οικοπέδων της εκκλησιαστικής περιουσίας”, δηλαδή των αδόμητων οικοπέδων της Βουλιαγμένης που ανήκουν στην Εκκλησία.

Εύλογα αναρωτιέται η παράταξη του Δημοσθένη Δόγκα:

“Σε ποιο βαθμό ο Δήμος, εκπρόσωπος του δημοσίου συμφέροντος, θα επιβάλει τις απόψεις του για τον προσανατολισμό των μελετών, όταν η ίδια η εκπόνηση της μελέτης εξαρτάται οικονομικά από άγνωστους ιδιώτες;”. Και επιπλέον: “Πώς διασφαλίζεται ότι ο κάθε χορηγός δεν κινείται με κίνητρα όχι αποκλειστικά δημοσίου συμφέροντος, αλλά και για την ενδεχόμενη εξασφάλιση ιδίου οφέλους;”.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Δημοτικής Βούλησης

Τώρα, Διαφάνεια, παντού!

Ανησυχία και βαθύ προβληματισμό προκαλεί η εν κρυπτώ και παραβύστω απόφαση της Δημοτικής Αρχής Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης να αναθέσει απ’ ευθείας την εκπόνηση των πιο κρίσιμων μελετών για κεντρικά τεχνικά έργα του Δήμου σε μελετητικά γραφεία τα οποία θα επιλεγούν και θα αμειφθούν από άγνωστους ιδιώτες χορηγούς.

Την ανακοίνωση αυτή έκανε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 3ης Ιουνίου 2015 ο δήμαρχος, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ζητώντας την αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος και του Προϋπολογισμού του Δήμου, απεντάσσοντας τις μελέτες για τα έργα από τον Προϋπολογισμό που είχε ήδη ψηφισθεί, αρνούμενος παράλληλα να αποκαλύψει τα ονόματα των χορηγών που προσέγγισε με δική του πρωτοβουλία.

Η διοίκηση του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, επικαλούμενη την ανάγκη (;) για χρονική επίσπευση των διαδικασιών ανάθεσης των μελετών που προβλέπει ο νόμος 3316/2005, επέλεξε την παράκαμψή του.

  • Χωρίς να προηγηθεί καμία δημόσια διαβούλευση
  • Χωρίς να προηγηθεί καμία ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου
  • Χωρίς να προηγηθεί καμία δημόσια προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος

Ο Δήμαρχος με μυστικές διαδικασίες που γεννούν εύλογα ερωτήματα, επέλεξε και ανέθεσε απ’ ευθείας σε συγκεκριμένα πρόσωπα των οποίων τα ονόματα δεν αποκαλύπτει, να χρηματοδοτήσουν τις μελέτες για τα έργα που θα διαμορφώσουν τα επόμενα χρόνια την εικόνα του δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Πρόκειται για τις ακόλουθες μελέτες:

1. Κυκλοφοριακή μελέτη και προτάσεις δημιουργίας πεζοδρόμων, δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, πεζογεφυρών σε διάφορα σημεία του Δήμου.

2. Ανακατασκευή Τμήματος Αθλητικού Κέντρου Βούλας.

3. Ειδική μελέτη για τη δασολογική αξιοποίηση των οικοπέδων της εκκλησιαστικής περιουσίας.

4. Μελέτη κατασκευής νέου Παιδικού Σταθμού Βουλιαγμένης.

5. Μελέτη ανάπλασης Πλατείας Νυμφών Βουλιαγμένης.

6. Μελέτη κατασκευής νέου Παιδικού Σταθμού Βούλας.

7. Μελέτη κατασκευής 6ου Νηπιαγωγείου Βούλας.

Τα ερωτήματα που γεννώνται και στα οποία η δημοτική αρχή οφείλει να απαντήσει ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και των δημοτών είναι:

1. Ποιοι είναι οι χορηγοί για κάθε μελέτη;

2. Για ποιο λόγο παρακάμπτονται τα τοπικά μελετητικά γραφεία, απαξιώνοντας το Μητρώο Μελετητών του Δήμου, το οποίο επαίρεται ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος ότι δημιουργήθηκε κατά τη δημαρχία του;

3. Σε ποιο βαθμό ο Δήμος, εκπρόσωπος του δημοσίου συμφέροντος, θα επιβάλει τις απόψεις του για τον προσανατολισμό των μελετών, όταν η ίδια η εκπόνηση της μελέτης εξαρτάται οικονομικά από άγνωστους ιδιώτες;

4. Πώς διασφαλίζεται ότι ο κάθε χορηγός δεν κινείται με κίνητρα όχι αποκλειστικά δημοσίου συμφέροντος, αλλά και για την ενδεχόμενη εξασφάλιση ιδίου οφέλους;

Γι’ αυτό εξάλλου ο νόμος απαιτεί την αποδοχή της όποιας χορηγίας ονομαστικά και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που εξασφαλίζει τη διαφάνεια μέσω της δημοσιότητας.

Οτιδήποτε δεν ακολουθεί τη νόμιμη οδό, μυρίζει διαπλοκή.