Ξεκινά η διαθεσιμότητα στους ΟΤΑ

Επιστολές με εκπλήξεις περίμεναν χθες τους δημάρχους της χώρας, καθώς ενημερώθηκαν δι’ αλληλογραφίας από το υπουργείο Εσωτερικών για τον αριθμό του πλεονάζοντος προσωπικού που κλήρωσε ανά δήμο και αφορά περίπου 4.000 εργαζομένους προς διαθεσιμότητα και διαδημοτική κινητικότητα.

Όπως αναφέρει στη σχετική επιστολή του ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Λεωνίδας Γρηγοράκος, βάσει των αποτελεσμάτων καλούνται οι δήμοι να καταθέσουν παρατηρήσεις. Πρόκειται για 272 από τους 325 δήμους – 53 εξαιρούνται καθώς διαθέτουν λιγότερους από 6.000 κατοίκους.

Στη μελέτη του υπουργείου λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως ο πληθυσμός του δήμου, ο αριθμός εργαζομένων, τα οικονομικά του αποτελέσματα, το κόστος μισθοδοσίας σε σχέση με τα έσοδα και ανά κάτοικο, αλλά και ιδιαιτερότητες όπως εάν είναι νησιωτικός, ορεινός κ.ά.

Ωστόσο, κάποιες πρώτες ενστάσεις από δημάρχους εστιάζουν στο γεγονός πως για τον υπολογισμό των πλεοναζόντων ανά δήμο ελήφθησαν υπόψη στοιχεία του περασμένου Ιουνίου. Εκτοτε, όμως, όπως αναφέρουν έχουν μετατραπεί σημαντικά τα δεδομένα, κυρίως λόγω σημαντικού αριθμού αποχωρήσεων υπαλλήλων.