Στο Δίκτυο Υγιών Πόλεων ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Στο Δίκτυο Υγιών Πόλεων ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Την ένταξη του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας αποφάσισε πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο.

Πολιτικός εκπρόσωπος του Δήμου που θα συμμετέχει στις Συναντήσεις Εργασίας του Δικτύου καθώς και στο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο ορίστηκε η αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών, Νανά Καραγιάν.

tspg

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας σύμφωνα με το Καταστατικό του έχει ως αποκλειστικό του σκοπό την Πρόληψη των Νοσημάτων, την Προαγωγή της Υγείας, τον Προσυμπτωματικό Έλεγχο των πληθυσμιακών ομάδων υψηλού κινδύνου και γενικότερα την προώθηση ολοκληρωμένων Πολιτικών και Δράσεων στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας.

Δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της Υγειονομικής Ενημέρωσης, της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Προληπτικής Ιατρικής.

Σήμερα αριθμεί 155 Καλλικρατικούς Δήμους – Μέλη από όλες τις Περιφέρειες της χώρας και διοικείται από 11μελές ΔΣ, πρόεδρος του οποίου είναι ο Γιώργος Πατούλης.

Σημαντική αναγνώριση για την προσφορά του αποτελεί η πιστοποίησή του, τον Ιούνιο 2010, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ένα Εθνικής Εμβέλειας Δίκτυο Πόλεων που ακολουθεί τα κριτήρια και τη μεθοδολογία του ΠΟΥ.