Δημοπρατείται η καντίνα στον όρμο Ζώσκα της Βουλιαγμένης

Δημοπρατείται η καντίνα στον όρμο Ζώσκα της Βουλιαγμένης

Απόφαση για τη δημοπράτηση του αναψυκτηρίου στον όρμο Ζώσκα της Βουλιαγμένης θα λάβει το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας της πόλης που θα συνεδριάσει  την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016 στις 8 μ.μ. στο πρώην δημαρχείο της Βουλιαγμένης.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση έχουν ως εξής:

1. Δημοπράτηση καντίνας- αναψυκτηρίου όρμου Ζώσκα.

2. Λήψη απόφασης περί καθορισμού ή μη θέσεων σε Δημοτικό κοινόχρηστο χώρο για την άσκηση υπαίθριας στάσιμης εμπορικής δραστηριότητας.

3. Λήψη απόφασης σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του Κοιμητηρίου Βουλιαγμένης.

4. Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων των πολιτών σχετικά με παρατάσεις ταφής των συγγενών τους.