Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Δημοτικό Συμβούλιο

Τι είναι και πώς παρέχεται η Αιγίδα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Η αιγίδα στη μυθολογία είναι η ασπίδα του Δία, φτιαγμένη από το δέρμα της κατσίκας Αμάλθειας το γάλα της οποίας μεγάλωσε τον πατέρα των αρχαιοελληνικών θεών.

Η σημασία της λέξης όμως μάλλον “θόλωσε” στις μέρες μας από την καταχρηστική της αξιοποίηση σε εκδηλώσεις που όπως συνήθως δηλώνουν οι διοργανωτές τους, “τελούν υπό την αιγίδα” κάποιου φορέα. Στην πραγματικότητα, θολό είναι και το περιεχόμενο αυτής της ακαθόριστης στήριξης σε κάθε εκδήλωση.

Τις ασάφειες αυτές πήρε πρωτοβουλία να ξεκαθαρίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, που σε πρόσφατή του συνεδρίαση υιοθέτησε ομόφωνα “Κανονισμό Παραχώρησης Αιγίδας” [Δείτε ολόκληρο τον Κανονισμό εδώ]

Σύμφωνα με αυτόν, “ο Δήμος δύναται να παραχωρεί την αιγίδα του σε επιλεγμένες δράσεις, που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από φορείς με αντικείμενα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του και άπτονται των γενικότερων στόχων του για την ενίσχυση πρωτοβουλιών και δράσεων που αφορούν στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στο περιβάλλον, στο κοινωνικό έργο του Δήμου και όποια άλλη δράση κριθεί χρήσιμη για τους δημότες”.

Ξεκαθαρίζεται δε ότι “με τον όρο «αιγίδα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» νοείται η παραχώρηση ηθικής στήριξης του Δήμου σε δράσεις”.

Ο Κανονισμός θέτει μια σειρά από κριτήρια και προϋποθέσεις για τους φορείς και τις δράσεις τους που θα στηρίξει. Ο Δήμος θα στηρίζει μόνο αναγνωρισμένα Σωματεία ή νομικά πρόσωπα, προβλέποντας πάντως εξαιρέσεις για άτυπες ομάδες πολιτών. Η παραχώρηση του δημοτικού λογότυπου όμως γίνεται μόνο για δράσεις που αποδεδειγμένα έχουν “προστιθέμενη αξία” όπως τονίζεται για τις τρεις πόλεις και τους δημότες, όπως για παράδειγμα ο καινοτόμος χαρακτήρας των δράσεων ή η εμπλοκή μεγάλου αριθμού πολιτών σε αυτές.

Προϋπόθεση επίσης είναι η εξασφάλιση της χρηματοδότησης της κάθε εκδήλωσης, αλλά και η έγκαιρη ειδοποίηση του Δήμου, 60 ημέρες πριν την εκδήλωση (ένα περιθώριο που δέχεται και εξαιρέσεις).

Υπάλληλος του Δήμου χειρίζεται το “φάκελο” κάθε αίτησης, κάνοντας σχετική εισήγηση στον δήμαρχο. Και η τελική κρίση και απόφαση περί παραχώρησης ή μη αιγίδας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δημάρχου.

[Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Παλμός Γλυφάδας 3 Οκτωβρίου 2015]

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας