Ξανάρχεται η Δημοτική Αστυνομία;

Ξανάρχεται η Δημοτική Αστυνομία;

Tην επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας και την επιστροφή των πρώην δημοτικών αστυνομικών (που σήμερα υπηρετούν στην ΕΛ.ΑΣ.) στους δήμους ζητά η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με πρόταση που κατέθεσε στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, η ΚΕΔΕ κατέθεσε σχέδιο νομοθετικής διάταξης με το οποίο προτείνεται έως την 1η Μαΐου 2015 να καταργηθούν οι θέσεις των πρώην δημοτικών αστυνομικών στην ΕΛ.ΑΣ. και οι υπάλληλοι να μεταταχθούν σε θέσεις του κλάδου ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Οι υπάλληλοι προτείνεται να μεταταχθούν κατά προτεραιότητα στους δήμους από τους οποίους προήλθαν, με πράξη μετάταξης που εκδίδεται από το αρμόδιο για διορισμό όργανο του οικείου δήμου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Οι δαπάνες μισθοδοσίας και ασφαλιστικής τους κάλυψης για το 2015 προτείνεται να καλυφθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι αρμοδιότητες θα είναι οι παλιές αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας. Στο σχέδιο διάταξης υπάρχει πρόβλεψη ώστε μετά τη συμπλήρωση συνολικής υπηρεσίας ενός υπαλλήλου δέκα ετών στην υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας ενός ή περισσότερων δήμων, να επιτρέπεται η μετάταξή του σε άλλους κλάδους ή η ανάθεση άλλων καθηκόντων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εκατοντάδες αστυνομικοί, που μέχρι χθες ήταν επιφορτισμένοι με τη φύλαξη υψηλών προσώπων (πρωθυπουργού, βουλευτών κ.ά.) έχουν αποδεσμευθεί από το καθήκον της φύλαξης και καλύπτουν άλλες, επείγουσες ανάγκες της ΕΛΑΣ. Επομένως, η ανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας θα δυναμώσει το αίσθημα της ασφάλειας των πολιτών στις γειτονιές τους.