Περισσότερες έδρες στη Βάρη, λιγότερες σε Βούλα και Βουλιαγμένη

Αλλάζουν οι εσωτερικές ισορροπίες του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης την επόμενη δημοτική περίοδο λόγω μεταβολής των πληθυσμιακών στοιχείων των πόλεων που προέκυψαν στην απογραφή του 2011.

Έτσι, σύμφωνα με χθεσινή εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, η Δημοτική Ενότητα Βάρης με πληθυσμό 15.744, εκλέγει 11 συμβούλους (από 8), η Δημοτική Ενότητα της Βούλας με 28.314 πληθυμσό εκλέγει 19 συμβούλους (από 20) και η Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης με πληθυσμό 4.759 εκλέγει 3 συμβούλους (από 5). Το σύνολο του σώματος παραμένει 33 Δημοτικοί Σύμβουλοι.

Σοβαρή παρενέργεια από την παραπάνω εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι αλλάζει ριζικά η σταυροδοσία στη Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης, όπου οι εκλογείς αντί για (μέχρι) 3 σταυρούς, θα πρέπει στις 18 Μαΐου να σημειώσουν μόλις 1 σταυρό στον υποψήφιο από την περιοχή τους και άλλον 1 σταυρό σε κάποιον υποψήφιο από τις άλλες δύο δημοτικές ενότητες.

Στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες παραμένει η δυνατότητα για ως 3 σταυρούς σε υποψηφίους της ίδιας ενότητας και άλλον 1 σταυρό σε υποψήφιο κάποιας άλλης ενότητας. Επίσης, τίποτα δεν αλλάζει σε σχέση με τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων.