Με πνεύμα συνεργασίας ξεκινά η Δημοτική Βούληση

Με πνεύμα συνεργασίας ξεκινά η Δημοτική Βούληση

Τη στήριξη κάθε απόφασης εντός του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μέσα στο πλαίσιο της κοινής λογικής και των Αρχών της παράταξης ανακοίνωσε η Δημοτική Βούληση.

Αφορμή για τη μικρή αυτή διακήρυξη αρχών στάθηκε η ανακοίνωση της απόφασης του Εκλογοδικείου για το Δήμο 3Β, με βάση την οποία δίνονται συγχαρητήρια στη νικήτρια παράταξη.

Όπως διευκρινίζει η παράταξη του Δημοσθένη Δόγκα, θα ενεργεί “πάντα υπέρ των συμφερόντων του Δήμου μας και των κατοίκων του”.

Παράλληλα, η Δημοτική Βούληση υπογραμμίζει “το πνεύμα συνεργασίας της παράταξης μας με σκοπό την αναβάθμιση του τόπου μας, την ανάδειξη αλλά και επίλυση των πολλών και σημαντικών προβλημάτων”.

Ο επικεφαλής της παράταξης, Δημοσθένης Δόγκας, άλλωστε συμμετέχει ενεργά στα δημοτικά, έχοντας εκλεγεί από το Δημοτικό Συμβούλιο στα παρακάτω όργανα:

  • Μόνιμο μέλος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  • Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής.
  • Μόνιμο μέλος της επιτροπής προσδιορισμού τιμήματος εκμετάλλευσης ακινήτων του ΟΑΠΠΑ.
  • Μόνιμο μέλος του Δ.Σ του ΟΑΠΠΑ και συμμετέχει και στις αντίστοιχες εισηγητικές ομάδες εργασίας Αθλητισμού και Πολιτισμού.
  • Επίσης είναι και αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ της Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.