Δημοσθένης Δόγκας: Αρχαιολογικός πολιτιστικός χάρτης για τα 3Β

Δημοσθένης Δόγκας: Αρχαιολογικός πολιτιστικός χάρτης για τα 3Β

Μια ενδιαφέρουσα πρόταση για την προσέλκυση επισκεπτών αλλά και τη γνωριμία των κατοίκων με τον τόπο τους κατέθεσε αυτή την εβδομάδα ο Δημοσθένης Δόγκας, τη δημιουργία ενός τουριστικού και πολιτιστικού χάρτη για το Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Μιλώντας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΠΠΑ (Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής) ο επικεφαλής της Δημοτικής Βούλησης περιέγραψε έναν χάρτη που θα διανέμεται στα κεντρικά σημεία της πόλης δωρεάν για τους επισκέπτες αλλά και τους κατοίκους, στον οποίο θα αποτυπώνονται με ενιαίο τρόπο όλοι οι χώροι αρχαιολογικού, πολιτιστικού και αθλητικού ενδιαφέροντος, με ένα επεξηγηματικό κείμενο.

tspg

Όπως τόνισε ο Δημοσθένης Δόγκας, το εγχείρημα αυτό θα μπορούσε να δημιουργηθεί με την ευθύνη του Δήμου και του ΟΑΠΠΑ και να χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από επιχειρήσεις που θα προβάλλονταν στο εν λόγω έντυπο, χωρίς να επιβαρύνει το ταμείο του Δήμου.

Κατά τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να προβληθεί η εναία πολιτιστική κληρονομιά αλλά και η σημερινή υψηλού επιπέδου δραστηριότητα των κατοίκων της περιοχής.