Δούρου Κωνσταντέλλος κοινή δέσμευση για δημόσιες ακτές

Δούρου Κωνσταντέλλος κοινή δέσμευση για δημόσιες ακτές

Μετά το πέρας της διημερίδας με τίτλο «Οι Παραλίες στους Δήμους» που πραγματοποιήθηκε στη Βούλα στις 13 και 14 Δεκεμβρίου, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρήγορης Κωνσταντέλλος και η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου κατέληξαν στην ακόλουθη κοινή δήλωση:

Η διαφύλαξη του συγκριτικού μας πλεονεκτήματος, του παράκτιου μετώπου Σαρωνικού, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Ο δημόσιος, κοινόχρηστος και οικολογικός χαρακτήρας των ακτών, που προστατεύεται από το άρθρο 24 του Συντάγματος, αποτελεί το πλαίσιο, μέσα στο οποίο, μαζί με τις τοπικές κοινωνίες, η Περιφέρεια Αττικής και οι Δήμοι πρέπει να κινηθούν για την ανάπτυξη του παράκτιου μετώπου.

Προκρίνουμε λογικές ήπιας αξιοποίησης που διασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση, που ενοποιούν τον αστικό ιστό των πόλεων με τις ακτές, με σεβασμό στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Για το σχεδιασμό, την υλοποίηση των αναπλάσεων και τη διαχείριση των ακτών και των δημοσίων ακινήτων στο παραλιακού μέτωπο, είναι αδήριτη ανάγκη τον πρώτο λόγο να έχουν οι τοπικές κοινωνίες με τους αιρετούς εκπροσώπους τους, τους Δήμους και την Περιφέρεια Αττικής. Για το λόγο αυτό προτείνουμε τη δημιουργία διαβαθμικού φορέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Περιφέρεια και τους Δήμους το οποίο θα εξουσιοδοτηθεί να χειριστεί το σύνολο των σχετικών ζητημάτων του παραλιακού μετώπου.