46 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 16/12

Αριθμό ρεκόρ θεμάτων, που η εμπειρία δείχνει ότι απιοκλείεται να συζητηθούν, περιέχει η ημερήσια διάταξη του ερχόμενου Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2013, στις 7 μ.μ. στο δημαρχείο της Βούλας.

Από τα θέματα, ξεχωρίζει το πρώτο, για της κλήσεις παραβάσεων του ΚΟΚ και τη διαχείριση του προβλήματος που ανέκυψε, αλλά και το 4ο, δηλαδή η εκλογή νέου προέδρου του ΟΑΠΠΑ, μετά την παραίτηση του Γιάννη Νιτερόπουλου.

6ο θέμα είναι η εύρεση νέου χώρου για το ΚΑΠΗ Βούλας, που συζητείται με το αίτημα δημοτικών συμβούλων, και ειδικά του Δημήτρη Δαβάκη, που το έχει θέσει επανειλημμένα.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

1. Ειδοποιήσεις πληρωμής προστίμων του Κ.Ο.Κ.

2. Κατανομή ποσού 24.016,75€ που έχει παρακρατηθεί από 17.9.2013 έως 22.11.2013 από φόρο ηλεκτροδοτημένων για τα σχολεία.

3. Κατανομή ποσού 42.380,76€ για λειτουργικές ανάγκες σχολείων και κάλυψη δαπάνης υλοποίησης θεσμού σχολικού τροχονόμου.

4. Αντικατάσταση Προέδρου Ο.Α.Π.Π.Α.

Σχετ.: Η με αριθ. πρωτ. 65258/4.12.2013 αίτηση παραίτησης του κ. Ι. Νιτερόπουλου.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης – γνώμης επί της απόφασης του ΟΡΣΑ σχετικά με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δημοτικής Κοινότητας Βάρης. (Το θέμα κατατέθηκε με υπογραφές δημ. συμβούλων.)

6. Εξεύρεση μεγαλύτερου χώρου στέγασης του ΚΑΠΗ της Δημοτικής Κοινότητας Βούλας λόγω μεγάλης προσέλευσης μελών. (Το θέμα κατατέθηκε με υπογραφές δημ. Συμβούλων.)

7. Λήψη απόφασης επί οφειλομένων ενεργειών προς αντιμετώπιση του προβλήματος των επεμβάσεων στη Νήσο “Υδρούσα”.

8. Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν215/75 σχετικά με την αποδέσμευση του 70% των εκτάκτων ανειδίκευτων εσόδων του Δήμου μας (σύνολο έκτακτων ανειδίκευτων στις 25/11/2013 1.329.522,16), εισπράξεις από Κ.Ο.Κ, πρόστιμα, τόκους, προσαυξήσεις εκπρόθεσμων καταβολών κλπ, για την κάλυψη τακτικών εξόδων του Δήμου μας.

9. Eπιστροφή ποσού 6.318,00 € από πληρωμή οφειλής για κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης αποχέτευσης για το ακίνητο στην Δημοτική Ενότητα Βούλας επί της οδού Κ. Καραμανλή 187.

10. Eπιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων της Αρβανιτάκη Μαρίνας.

11. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής που αφορά πρόστιμο διαφήμισης

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 62761/20.11.2013 αίτηση της εταιρείας ΠΑΛΜΕΡΑΣ Α.Ε.Ε.

12. Σύναψη Προγραμματικής σύμβασης με το Ε.Μ.Π. (Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας) για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος διερεύνησης σεισμικής συμπεριφοράς, ελέγχου/ τεκμηρίωσης της δομικής τρωτότητας (στατικής επάρκειας) και προτάσεις για ενδεχόμενες επεμβάσεις σε σχολικά κτήρια του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

13. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού, εισαγωγή ΚΑ εσόδων 4142.005 με τίτλο “Κράτηση 0,1% υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με το ποσό των 100 €.

Σχετικά: Απόφαση 16/2013 του Ιδρύματος Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης.

14. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής & δοχείων κοινόχρηστων χώρων.

15. Καθιέρωση εξαίρεσης από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας και καθορισμός 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου.

16. Λήψηαπόφασηςσχετικάμετηναίτησητουκ. Σ. Κουτρουμπήγιαπαράτασημισθώσεως.

17. Παράταση ή μη της από 9/4/2003 σύμβασης με τον ανάδοχο κ. Χυτήρη Θουκυδίδη χώρου στάθμευσης μπροστά από το ορφανοτροφείο παρά τη Λεωφόρο Απόλλωνος στη Βουλιαγμένη.

18. Παράταση ή μη της από 15/6/2006 σύμβασης με τον ανάδοχο κ. Χυτήρη Θουκυδίδη χώρου στάθμευσης Όρμου Μαλτσινιώτη.

19. Δημοπράτηση χώρου στάθμευσης μπροστά από τα εστιατόρια “ΛΑΜΠΡΟΣ” και “ΑΓΝΑΝΤΙ”.

20. Δημοπράτηση παραλιακού χώρου παραπλεύρως Δημαρχείου Δ.Ε Βούλας για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.

21. Δημοπράτηση παραλιακού χώρου όρμου Μαλτσινιώτη Βουλιαγμένης για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.

22. Δημοπράτηση παραλιακού χώρου Μεγάλου Καβουρίου Βουλιαγμένης για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.

23. Δημοπράτηση παραλιακού χώρου Αγίου Νικολάου Βουλιαγμένης για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.

24. Δημοπράτηση παραλιακού χώρου έναντι πλάζ “ΑΣΤΕΡΑ” Βουλιαγμένης για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.

25. Λήψη απόφασης και υποβολή γνώμης εντός τριάντα (30 ημερών) προς τον Περιφερειάρχη Αττικής για τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Βούλας της Α΄Αθηνών εκ περιτροπής ανά τέσσερις (4) μήνες ως εξής: 1) Οδός Παπάγου (από Κ. Παλαμά μέχρι Πόρου) και από Κ. Παλαμά έως Σωκράτους θα τοποθετηθεί το εμπορικό τμήμα σε μια σειρά από την πλευρά της πλατείας, 2) Οδός Νηρέως (Από Νηρέως Νο 10 μέχρι Νηρέως Νο 16) και 3) Οδός Καραΐσκάκη (από Παπάγου έως τη διασταύρωση με την οδό Ρ. Φεραίου).

26. Καθορισμός τιμής χρέωσης πλακόστρωσης (ανταποδοτικό τέλος) στο πλαίσιο του έργου: “Ανακατασκευές κατασκευές πεζοδρομίων”.

27.Λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Συνδέσεις ακινήτων σε κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο” Α.Μ.:52/06.

28. Έγκριση της διαδικασίας για την υλοποίηση των έργων:

Α) “Κατασκευή-Ανακατασκευή Σιντριβανιών” και

Β) Κατασκευή υποδομών & Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας”.

29. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “ΟΔΟΠΟΙΙΑ 2009” για την χρονική περίοδο των (3) μηνών, ήτοι έως 25.3.2014.

30. Λήψη απόφασης για την κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων με το δίκτυο ακαθάρτων του υπό ανέγερση Γυμνασίου Βουλιαγμένης και απαλλαγή της δαπάνης κατασκευής τους.

31. Έγκριση 3ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. & 3ου Α.Π.Ε. Του έργου “Ανέγερση Γυμνασίου Βουλιαγμένης”.

32. Εγκριση κατεδάφισης τριών (3) κτισμάτων που βρίσκονται σε Κ.Χ. στην περιοχή Μηλαδέζα στην Δ.Ε. Βάρης, Ο.Τ. 374.

33. Λήψη απόφασης για την υπαγωγή του Αθλητικού Κέντρου Βάρης στο Ν. 4178/2013.

34. Υποβολή στο Δ.Σ της εισηγητικής έκθεσης Α΄ τριμήνου του έτους 2013 εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

Σχετικά: Απορριπτική απόφαση 174/2013 της Οικονομικής Επιτροπής.

35.Υποβολή στο Δ.Σ της εισηγητικής έκθεσης Β΄ τριμήνου του έτους 2013 εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Σχετικά: Απορριπτική απόφαση 175/2013 της Οικονομικής Επιτροπής.

36.Yποβολή στο Δ.Σ της εισηγητικής έκθεσης Γ΄τριμήνου του έτους 2013 εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Σχετικά: Απόφαση 254/2013 απορριπτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

37.Λήψη απόφασης επί του με αρ. πρωτ. 11157/6.3.2013 εγγράφου του Δημάρχου με θέμα: “Αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης χωρίς την έγκριση του ποσού από την Οικονομική Επιτροπή.

Σχετικά:Απόφαση 25/2013 τηςΟικονομικήςΕπιτροπής.

38. Λήψη απόφασης περί α) Καθορισμού ή μη νέων θέσεων περιπτέρων β)Καθορισμού-έγκρισης θέσεων υφιστάμενων περιπτέρων (σχολαζόντων) γ) έγκρισης μετατοπίσεων ή μη περιπτέρων.

Σχετικά: Απόφαση 22/2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

39. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων Αποχετευτικού Δικτύου (Συνδέσεις Ακινήτων) και Αποκατάσταση τομών.

40. Άσκηση ή μη ένδικου μέσου κατά της υπ΄αριθ. 968/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά που έκανε δεκτή την αγωγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΕΥΒΟΚΑΤ Α.Ε”.

Σχετικά: Απόφαση 310/2013 της Οικονομικής Επιτροπής.

41. Λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό νομίμου εκπροσώπου και εξουσιοδότησης του για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε.

42. Έγκριση κοπής δένδρου επί της οδού Δημοκρατίας αρ. 41 στη Δ.Ε Βούλας (σχετ. αίτηση κ. Π. Αλατσανιανού).

43. Έγκριση κοπής ξερών δένδρων επί της οδού Πλαπούτα στη Δ.Ε Βούλας.

44. Έγκριση κοπής δένδρου επί της οδού Καλύμνου αρ. 13 στην Δ.Ε Βούλας (σχετ. αίτηση κ. Δ. Θεοδωράτος).

45. Έγκριση κοπής δένδρων επί των οδών Ανδρούτσου & Κανάρη στη Δ.Ε Βούλας.

46. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου για την Χριστουγεννιάτικη Εορταγορά του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.