Δημοτικό Συμβούλιο 3Β την Τετάρτη 27/11

Με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνέρχεται την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013 στις 7 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Πρώτο θέμα οι επιχορηγήσεις των Συλλόγων της περιοχής για τη νέα χρονιά και ακολουθεί η συζήτηση για τις επεμβάσεις στο νησάκι Υδρούσα κοντά στην παρλαία της Βούλας.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

1. Επιχορηγήσεις συλλόγων και φορέων του Δήμου μας.

2. Λήψη απόφασης επί οφειλομένων ενεργειών προς αντιμετώπιση του προβλήματος των επεμβάσεων στη Νήσο “Υδρούσα”.

3. Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 329/2013 απόφασης του Δ.Σ που αφορά: “Υποβολή γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου στο Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τον ανώτατο αριθμό ανά κατηγορία, αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου)”.

4. Λήψη απόφασης και υποβολή γνώμης εντός τριάντα (30 ημερών) προς τον Περιφερειάρχη Αττικής για τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Βούλας της Α΄Αθηνών εκ περιτροπής ανά τέσσερις (4) μήνες ως εξής: 1) Οδός Παπάγου (από Κ. Παλαμά μέχρι Πόρου) και από Κ. Παλαμά έως Σωκράτους θα τοποθετηθεί το εμπορικό τμήμα σε μια σειρά από την πλευρά της πλατείας, 2) Οδός Νηρέως (Από Νηρέως Νο 10 μέχρι Νηρέως Νο 16) και 3) Οδός Καραΐσκάκη (από Παπάγου έως τη διασταύρωση με την οδό Ρ. Φεραίου).

5. Διαλογή στην πηγή και εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης βιοαποβλήτων.

6. Καθορισμός τιμής χρέωσης πλακόστρωσης (ανταποδοτικό τέλος) στο πλαίσιο του έργου: “Ανακατασκευές κατασκευές πεζοδρομίων”.

7. Λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Συνδέσεις ακινήτων σε κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο” Α.Μ.:52/06.

8.  Eπιστροφή ποσού 6.318,00 € από πληρωμή οφειλής για κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης αποχέτευσης για το ακίνητο στην Δημοτική Ενότητα Βούλας επί της οδού Κ. Καραμανλή 187.

9. Eπιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων της Αρβανιτάκη Μαρίνας.

10. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας “Συντήρηση Λογισμικού Προγραμμάτων 2013”.

11. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού, τόνερ, γραφικής ύλης, λοιπών ειδών γραφείου και μελανιών για φωτοαντιγραφικά, εκτυπωτές και άλλα μηχανήματα.

12. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας και τοποθέτησης περιφράξεων σε παιδικές χαρές κοινόχρηστους χώρους, αθλητικά κέντρα.

13. Υποβολή στο Δ.Σ της εισηγητικής έκθεσης Α΄ τριμήνου του έτους 2013 εκτέλεσης  προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

Σχετικά: Απορριπτική απόφαση 174/2013 της Οικονομικής Επιτροπής.

14. Υποβολή στο Δ.Σ της εισηγητικής έκθεσης Β΄ τριμήνου του έτους 2013 εκτέλεσης  προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Σχετικά: Απορριπτική απόφαση 175/2013 της Οικονομικής Επιτροπής.

15. Yποβολή στο Δ.Σ της εισηγητικής έκθεσης Γ΄τριμήνου του έτους 2013 εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Σχετικά: Απόφαση 254/2013 απορριπτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

16. Λήψη απόφασης επί του με αρ. πρωτ. 11157/6.3.2013 εγγράφου του Δημάρχου με θέμα: “Αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης χωρίς την έγκριση του ποσού από την Οικονομική Επιτροπή.

Σχετικά: Απόφαση 25/2013 της Οικονομικής Επιτροπής.

17. Λήψη απόφασης περί α) Καθορισμού ή μη νέων θέσεων περιπτέρων β)Καθορισμού-έγκρισης θέσεων υφιστάμενων περιπτέρων (σχολαζόντων) γ) έγκρισης μετατοπίσεων ή μη περιπτέρων.

Σχετικά: Απόφαση 22/2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.