Connect with us

Hi, what are you looking for?

Τοπικα Νεα

Ξανά για το 6ο νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα

Να επανεξετάσει την πρόσφατη απόφασή του για τη στέγαση του 6ου νηπιαγωγείου Βούλας καλείται τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 στις 7 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση που ελήφθη να συστεγαστούν το νηπιαγωγείο και ο παιδικός σταθμός στο κτίριο της οδού Ηρακλειδών, αφού πρώτα τα βρέφη του νηπιαγωγείου οδηγηθούν σε κτίριο της οδού Παπάγου, πάσχει από πολλές πλευρές, ενώ νέα στοιχεία οδηγούν σε νόμιμες και πιο αποτελεσματικές λύσεις.

Το θέμα περιπλέκεται μετά από την παραίτηση Νιτερόπουλου από την προεδρία του ΟΑΠΠΑ, αλλά και την εμπλοκή των γονιών που έχουν βρέφη στην Ηρακλειδών και θα κληθούν να “μετακομίσουν”.

Πρώτο θέμα της συνεδρίασης είναι η αναμόρφωση του προϋπολοιγισμού, ζήτημα που παραδοσιακά τραβά σε χρόνο συζήτησης.

Συνολικά, στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν 35 θέματα, γεγονός που καθιστά εντελώς αμφίβολη την πιθανότητα να τερματιστεί κανονικά και σε λοιγική ώρα η συνεδρίαση.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

1. 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013.

2. Επανεξέταση της υπ. αριθμ. 386/2013 απόφασης του Δ.Σ. με θέμαΣτέγαση μαθητών και μαθητριών του 6ου Νηπιαγωγείου Βούλας για το σχολικό έτος 2013-2014”.

3. Παράταση έργου “Διάφορες κατασκευές και αναπλάσεις στην περιοχή του Μεγάλου Καβουρίου”.

4. Εξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 37760/9.7.2013 του κ. Ε. Μαράκη περί τροποποίησης ή μη της σύμβασης με αριθμ. πρωτ. 8250/18.12.1997 ως προς τον τρόπο καταβολής του μισθώματος.

5. Eξέταση αιτήματος με αριθμ. πρωτ. 42772/21.8.2012 του κ. Ελευθέριου Κουσαθανά περί τροποποίησης ή μη της σύμβασης με αριθμ. πρωτ. 201/17.1.1997 ως προς τον τρόπο καταβολής του μισθώματος.

6. Λήψηαπόφασηςσχετικάμετηναίτησητουκ. Σ. Κουτρουμπήγιαπαράτασημισθώσεως.

7. Παράταση ή μη της από 9/4/2003 σύμβασης με τον ανάδοχο κ. Χυτήρη Θουκυδίδη χώρου στάθμευσης μπροστά από το ορφανοτροφείο παρά τη Λεωφόρο Απόλλωνος στη Βουλιαγμένη.

8. Παράταση ή μη της από 15/6/2006 σύμβασης με τον ανάδοχο κ. Χυτήρη Θουκυδίδη χώρου στάθμευσης Όρμου Μαλτσινιώτη.

9. Δημοπράτηση χώρου στάθμευσης μπροστά από τα εστιατόρια “ΛΑΜΠΡΟΣ” και “ΑΓΝΑΝΤΙ”.

10. Δημοπράτηση παραλιακού χώρου παραπλεύρως Δημαρχείου Δ.Ε Βούλας για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.

11. Δημοπράτηση παραλιακού χώρου όρμου Μαλτσινιώτη Βουλιαγμένης για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.

12. Δημοπράτηση παραλιακού χώρου Μεγάλου Καβουρίου Βουλιαγμένης για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.

13. Δημοπράτηση παραλιακού χώρου Αγίου Νικολάου Βουλιαγμένης για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.

14. Δημοπράτηση παραλιακού χώρου έναντι πλάζ “ΑΣΤΕΡΑ” Βουλιαγμένης για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.

15. Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας – φωτισμού και δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2014.

16. Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 329/2013 απόφασης του Δ.Σ που αφορά: “Υποβολή γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου στο Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τον ανώτατο αριθμό ανά κατηγορία, αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου)”.

17.Λήψη απόφασης και υποβολή γνώμης εντός τριάντα (30 ημερών) προς τον Περιφερειάρχη Αττικής για τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Βούλας της Α΄Αθηνών εκ περιτροπής ανά τέσσερις (4) μήνες ως εξής: 1) Οδός Παπάγου (από Κ. Παλαμά μέχρι Πόρου) και από Κ. Παλαμά έως Σωκράτους θα τοποθετηθεί το εμπορικό τμήμα σε μια σειρά από την πλευρά της πλατείας, 2) Οδός Νηρέως (Από Νηρέως Νο 10 μέχρι Νηρέως Νο 16) και 3) Οδός Καραΐσκάκη (από Παπάγου έως τη διασταύρωση με την οδό Ρ. Φεραίου).

18. Καθορισμός τιμής χρέωσης πλακόστρωσης (ανταποδοτικό τέλος) στο πλαίσιο του έργου: “Ανακατασκευές κατασκευές πεζοδρομίων”.

19. Λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Συνδέσεις ακινήτων σε κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο” Α.Μ.:52/06.

20.Eπιστροφή ποσού 6.318,00 € από πληρωμή οφειλής για κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης αποχέτευσης για το ακίνητο στην Δημοτική Ενότητα Βούλας επί της οδού Κ. Καραμανλή 187.

21.Eπιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων της Αρβανιτάκη Μαρίνας.

22. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής που αφορά πρόστιμο διαφήμισης

Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 62761/20.11.2013 αίτηση τςη εταιρείας ΠΑΛΜΕΡΑΣ Α.Ε.Ε.

23. Λήψη απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν215/75 σχετικά με την αποδέσμευση του 70% των εκτάκτων ανειδίκευτων εσόδων του Δήμου μας (σύνολο έκτακτων ανειδίκευτων στις 25/11/2013 1.329.522,16), εισπράξεις από Κ.Ο.Κ, πρόστιμα, τόκους, προσαυξήσεις εκπρόθεσμων καταβολών κλπ, για την κάλυψη τακτικών εξόδων του Δήμου μας.

24. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας “Συντήρηση Λογισμικού Προγραμμάτων 2013”.

25. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού, τόνερ, γραφικής ύλης, λοιπών ειδών γραφείου και μελανιών για φωτοαντιγραφικά, εκτυπωτές και άλλα μηχανήματα.

26.Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας και τοποθέτησης περιφράξεων σε παιδικές χαρές κοινόχρηστους χώρους, αθλητικά κέντρα.

27.Υποβολή στο Δ.Σ της εισηγητικής έκθεσης Α΄ τριμήνου του έτους 2013 εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης- Βούλας- Βουλιαγμένης.

Σχετικά: Απορριπτική απόφαση 174/2013 της Οικονομικής Επιτροπής.

28. Υποβολή στο Δ.Σ της εισηγητικής έκθεσης Β΄ τριμήνου του έτους 2013 εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Σχετικά: Απορριπτική απόφαση 175/2013 της Οικονομικής Επιτροπής.

29. Yποβολή στο Δ.Σ της εισηγητικής έκθεσης Γ΄τριμήνου του έτους 2013 εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Σχετικά: Απόφαση 254/2013 απορριπτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

30. Λήψη απόφασης επί του με αρ. πρωτ. 11157/6.3.2013 εγγράφου του Δημάρχου με θέμα: “Αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης χωρίς την έγκριση του ποσού από την Οικονομική Επιτροπή.

Σχετικά:Απόφαση 25/2013 τηςΟικονομικήςΕπιτροπής.

31. Λήψη απόφασης περί α) Καθορισμού ή μη νέων θέσεων περιπτέρων β)Καθορισμού-έγκρισης θέσεων υφιστάμενων περιπτέρων (σχολαζόντων) γ) έγκρισης μετατοπίσεων ή μη περιπτέρων.

Σχετικά: Απόφαση 22/2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

32. Έγκριση κοπής δένδρου επί της οδού Δημοκρατίας αρ. 41 στη Δ.Ε Βούλας (σχετ. αίτηση κ. Π. Αλατσανιανού).

33. Έγκριση κοπής ξερών δένδρων επί της οδού Πλαπούτα στη Δ.Ε Βούλας.

34. Έγκριση κοπής δένδρου επί της οδού Καλύμνου αρ. 13 στην Δ.Ε Βούλας (σχετ. αίτηση κ. Δ. Θεοδωράτος).

35. Έγκριση κοπής δένδρων επί των οδών Ανδρούτσου & Κανάρη στη Δ.Ε Βούλας.

36. Λήψη απόφασης επί οφειλομένων ενεργειών προς αντιμετώπιση του προβλήματος των επεμβάσεων στη Νήσο “Υδρούσα”.

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας

Advertisement