Θα έχει “δώρα” ο προϋπολογισμός των 3Β που συζητείται 23 Δεκεμβρίου;

Τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013, στις 6 μ.μ. θα συζητηθεί για να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο προϋπολογισμός του 2014.

Αν η συνεδρίαση αυτή έχει απαρτία, τότε θα πρόκειται για μια πραγματικά μακρά διαδικασία, δεδομένου ότι δεν έχει προηγηθεί συναινετική κατάρτιση του προϋπολογισμού σε επίπεδο Οικονομικής Επιτροπής.

tspg

Η ημερήσια διάταξης της 51ης (και μάλλον τελευταίς) συνεδρίασης του 2013 έχει ως εξής:

  1. Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
  2. Ψήφιση ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013.