Συνδεθείτε μαζί μας

Αναζητείστε όλα μας τα άρθρα με τον κατάλληλο όρο

Τοπικα Νεα

50 προς συζήτηση θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο 3Β

Σήμερα Παρασκευή 11 Απριλίου 2014  από τις 6 μ.μ. ξεκινά η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο δημαρχείο Βούλας.

Στα θέματα ξεχωρίζουν η αναμόρφωση προϋπολογισμού για το 2014 αλλά και οι διαγραφές χρεών που “σέρνονται” από συνεδρίαση σε συνεδρίαση χωρίς να γίνει κατορθωτό ποτέ να συζητηθούν.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2014 του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2013 του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.
Σχετικά: Απόφαση 42/2014 του Δ.Σ. του Ο.Α.Π.Π.Α.
3. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2012 Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
Σχετικά: Η υπ. αριθ. 24/2014 απόφαση Επιτροπής Παιδείας.
4. Σύσταση μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μίας (1) θέσης ΔΕ οδηγού απορ/ρου κατ΄ εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 2246/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
5. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθειας πλαστικών σάκων για αποκομιδή απορριμάτων.
6. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης της “προμήθειας ανταλλακτικών για το Συνεργείο Αυτοκινήτων”.
7. Εγκριση διενέργειας διαγωνισμού του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ”.
8. Ασφάλεια-Προστασία Σχολικών Μονάδων.
Σχετικά: Απόφαση 23/2014 της Επιτροπής Παιδείας.
9. Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ”.
10. Παράταση ή μη της από 15/6/2006 σύμβασης με τον ανάδοχο κ. Χυτήρη Θουκυδίδη χώρου στάθμευσης Όρμου Μαλτσινιώτη.
11. Παράταση ή μη της από 9/4/2003 σύμβασης με τον ανάδοχο κ. Χυτήρη Θουκυδίδη χώρου στάθμευσης μπροστά από το ορφανοτροφείο παρά τη Λεωφόρο Απόλλωνος στη Βουλιαγμένη.
12. Δημοπράτηση παραλιακού χώρου παραπλεύρως Δημαρχείου Δ.Ε Βούλας για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.
13. Δημοπράτηση παραλιακού χώρου όρμου Μαλτσινιώτη Βουλιαγμένης για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.
14. Δημοπράτηση παραλιακού χώρου Μεγάλου Καβουρίου Βουλιαγμένης για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.
15. Δημοπράτηση παραλιακού χώρου έναντι πλαζ “ΑΣΤΕΡΑ” Βουλιαγμένης για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.
16. Δημοπράτηση παραλιακού χώρου Αγίου Νικολάου Βουλιαγμένης για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων.
17. Δημοπράτηση χώρου στάθμευσης μπροστά από τα εστιατόρια “ΛΑΜΠΡΟΣ” και “ΑΓΝΑΝΤΙ”.
18. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην MADEY IRYNA του IGOR, σε ιδιόκτητο χώρο επί των οδών Ιφιγενείας 7 & Ηλίου 1 & Πολυμνίας, στο Καβούρι Βουλιαγμένης.
19. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 16077/27.3.2014 αίτησης του κ. Χ. Μπαμπατζάνη.
20. Λήψη απόφασης περί διαγραφής βεβαιωμένης οφειλής για δαπάνη κατασκευής αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων στην οδ/αρ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 84 & 86 – 88 στην Βούλα.
21. Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής (πρόστιμο διαφήμισης) για μία ενδεικτική πινακίδα στην πρασιά επί της οδ/αρ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 4 στη Βούλα, το έτος 2008.
22. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους ΤΑΠ του κ. Μανιαδάκη Κων/νο Εμμανουήλ.
23. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους Τ.Α.Π-Δ.Τ-Δ.Φ της εταιρείας ΕΥΡΩΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
24. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους της Κολαϊτου Αθανασίας τρ. Βεβ. 296/9.4.2013 της Δ.Ε Βούλας.
25. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους ΤΑΠ.(13635/13.3.2014)
26. Περί διαγραφής χρέους από τους φορολογικούς καταλόγους ΤΑΠ-ΔΤ-ΔΦ του κ. Γ. Παπαϊωάννου.
27. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους ΤΑΠ.(13639/13.3.2014)
28. Διαγραφή τέλους παράτασης ταφής και τέλους καθαριότητας για τον τάφο Νο 433 στην Δ.Ε Βάρης στο όνομα Μίχου Καλλιόπης.
29. Λήψη απόφασης για την βεβαίωση τελών ενταφιασμού και ιεροτελεστίας του αποβιώσαντος Κόρνια Τζιανκάρλο.
30. Λήψη απόφασης περί επιστροφής ή μη αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για δαπάνες κατασκευής αγωγού και διακλάδωσης αποχέτευσης.
Σχετικά: Η με αριθμ. πρωτ. 8235/14.2.2014 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία Κ & Μ Α.Ε -ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”.
31. Επιστροφή ποσού 29.411,23€ στην κα Κοκοβίνη Αικατερίνη ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα από τον Δήμο μας.
32. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους Δ.Τ-Δ.Φ.(11877/5.3.2014)
33. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους ΤΑΠ.(11875/5.3.2014)
34. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους ΤΑΠ. (11874/5.3.2014)
35. Περί διαγραφής χρέους από τον φορολογικό κατάλογο ΔΤ-ΔΦ της κ. Μπρούλ Εύα-Ντέμπορα.
36. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του περιεχομένου της με αρ. πρωτ. 71395.24.12.2013 αιτήσεως του κ. Κώστα Η. Βενετσάνου που αφορά διαγραφή χρέους.
37. Ενημέρωση επί της αίτησης με αριθμ. πρωτ. 71700/27.12.2013 του κ. Οικονομίδη Χρήστου του Γεωργίου.
38. Ενημέρωση επί της αίτησης με αριθμ. πρωτ. 48544/9.9.2013 του κ. ΜΠΑΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. Σχετ.: Προγενέστερη αίτηση με αρ. πρωτ. 36300/1.7.2013 του ΜΠΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΧΡΙΣΤΟΥ.
39. Λήψη απόφασης για διαγραφή η μή βεβαιωμένου χρέους. Σχετικά: Η με αριθμ. πρωτ. 71426/24.12.2013 αίτηση-προσφυγή της Γεωργίας Παπαθανασίου.
40. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους ΤΑΠ-ΔΤ-ΔΦ.
41. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής που αφορά πρόστιμα διαφήμισης.
Σχετικά: Η με αρ. πρωτ. 64616/29.11.2013 αίτηση της εταιρείας MASTER MEDIA SYSTEM A.E (και ήδη βάσει Φ.Ε.Κ Αρ. Φύλλου 11025/15.9.2009 “MASTER MEDIA SYSTEM A.E ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Α.Ε” με δ.τ “MASTER MEDIA SYSTEM A.E”
42. Περί διαγραφής χρεών από φορολογικό κατάλογο (737/23.8.2013) της Αποστόλου Φανής του Αποστόλη που αφορά δίδακτρα του Κ.Δ.Α.Π μηνός Αυγούστου 2013 για τα τεκνά της Χαλαμπί Αικατερίνη και Χαλαμπί Αλ.
43. Διαγραφή οφειλής κεντρικού αγωγού αποχέτευσης- εξωτερικής διακλάδωσης & κρατήσεις υπέρ ΕΥΔΑΠ ακινήτου στην Δημοτική Ενότητα Βάρης περιοχή Μηλαδέζα στο Ο.Τ 322 Αρ. Οικ. από τον βεβαιωτικό κατάλογο 49 & 50/23.5.2008 ιδιοκτησίας Παπαγγελή Μιλτιάδη λόγω παραίτησης από τις υπ’ αρ 18 & 19/10.2.2007 προσφυγών.
44. Διαγραφή οφειλής κεντρικού αγωγού αποχέτευσης-εξωτερικής διακλάδωσης και κρατήσεις υπέρ ΕΥΔΑΠ ακινήτου στην Δ.Ε Βάρης περιοχή Μηλαδέζα στο Ο.Τ 322 Αρ.Οικ. Ο1 από τον βεβ. Κατάλογο 49 και 50/25.5.2008 ιδιοκτησίας Αρβανίτη Μαρίνας λόγω παραίτησης από τις υπ΄αρ 18 και 19/10.2.2007 προσφυγών.
45. Ενημέρωση επί της αίτησης με αριθμ. πρωτ. 46543/27.8.2013 της Ραχιώτη Μαρίας-Λουίζας.
46. Ενημέρωση επί της αίτησης με αριθμ. πρωτ. 29862/10.6.2013 Μπελώνη Γεωργίας.
47. Eνημέρωση επί της αίτησης με αριθμ. πρωτ. 34985/25.6.2013 του Θεοχάρη Χρήστου του Δημητρίου.
48. Περί διαγραφής οφειλής του κ. Ρεντούμη Αναστασίου του Κωνσταντίνου.
49. Έγκριση κοπής ξερού δένδρου επί της οδού Αθηνάς 4 στη Δ.Ε Βούλας.
50. Έγκριση κοπής δένδρου επί της οδού Σερίφου αρ. 12 στην Δ.Ε Βούλας (σχετ. αίτηση κ. Δ. Κόλιας).

Σχολιάστε

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Διαφήμιση
Διαφήμιση

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας