Connect with us

Hi, what are you looking for?

Τοπικα Νεα

Οι οφειλές 88χρονου ανάπηρου πολέμου στο Δημοτικό Συμβούλιο 3Β

Ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που έχει επανειλημμένα απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο επανέρχεται διά της επίσημης οδού στην προγραμματισμένη συνεδρίαση της Δευτέρας 17 Φεβρουαρίου 2014 που θα ξεκινήσει στις 7 μ.μ.

Πρόκειται για τις οφειλές ενός συνταξιούχου αναπήρου πολέμου 88 ετών, ο οποίος βρέθηκε να χρωστά στο Δήμο από τέλη αποχέτευσης πάνω από 16.000 ευρώ και οι τράπεζες ξεκίνησαν τη σταδιακή κατάσχεση χρημάτων από το λογαριασμό καταθέσεών του (το θέμα ανέδειξε από τον Οκτώβριο το infonotia.gr).

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας θα συζητηθεί σχετικά νωρίς (2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης) η αίτηση της κόρης του συνταξιούχου για διακανονισμό της οφειλής.

Ολόκληρη η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής: 

1. Σύσταση και συγκρότηση επιτροπών.
2. Εξέταση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 5596/30.1.2014 αίτησης της κας. Ρουτζούνη Ευανθίας σχετικά με διακανονισμό οφειλής για σύνδεση σε αποχετευτικό δίκτυο.
3. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 249/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά μείωση σε Δ.Τ και Δ.Φ για ΑΜΕΑ, πολύτεκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες.
Σχετικά: Απόφαση 8/2014 της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Eπανεξέταση της υπ΄ αριθ. 383/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την εξασφάλιση αριστερής στροφής της λεωφορειακής γραμμής 114 από την Ιπποκράτους προς της Λεωφ. Βασ. Παύλου της Δ.Κ Βούλας.
5. Παράταση Μισθωτικής Περιόδου και Μείωση Μισθώματος για το Εντευκτήριο που λειτουργεί το Εξωραϊστικό-Εκπολιτιστικό Σωματείο Πανόραμα Βούλας.
6. Δημοπράτηση χώρου στάθμευσης μπροστά από το ξενοδοχείο “ΑΡΜΟΝΙΑ”.
7. Προσδιορισμός τομέα για την εφαρμογή του αρ. 33 N.4067/12 (Ο.Τ 303Α και 306Α).
8. Λήψη απόφασης για την υπογειοποίηση των καλωδίων ΔΕΗ επί της οδού Τερψιχόρης 33 στην Βουλιαγμένη.
9. Έγκριση της διαδικασίας για την υλοποίηση του έργου “Κατασκευή-Ανακατασκευή Σιντριβανιών” .
10. Έγκριση της διαδικασίας για την υλοποίηση του έργου “Κατασκευή υποδομών & Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας”.
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση συμμετοχής και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Β.Β.Β στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ” – Άξονας προτεραιότητας 2 “ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής” – αριθμ. πρωτ. Πρόσκληση 59-24/12/2013 – θεματική προτεραιότητα: Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ενσωμάτωση κ.λ.π) (κωδικός 13).
12. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 50/2011 απόφασης της Ο.Ε προκειμένου να τροποποιηθούν οι υπ’ αριθμ. 270 και 271/2013 αποφάσεις Δ.Σ περί έγκρισης ή μη των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης, Προσάρτημα Ισολογισμού) καθώς και Ταμειακό Απολογισμό της χρήσεως 2010 του πρώην Δήμου Βάρης και Βούλας”.
13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “Συντήρηση Σχολικών Συγκροτημάτων”.
14. Λήψη απόφασης για έγκριση του 10υ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου ΑΠΕ) του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΜΠΑΣΚΕΤ, ΒΟΛΛΕΥ, ΚΛΠ).
15. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικός του έργου: “Διαμόρφωση χώρου εργατοτεχνικού προσωπικού”.
16. Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του έτους 2013.
17. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΟΑΠΠΑ.
18. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους της Δημπούλου Ευανθίας τρ. βεβ. 296/9.4.2013 της Δημοτικής Ενότητας Βούλας.
19. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους της Δημοπούλου Ευανθίας βεβ. 297/9.4.2013 της Δημοτικής Ενότητας Βούλας.
20. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους της Κολαίτου Αθανασίας βεβ. 297/9.4.2013 της Δημοτικής Ενότητας Βούλας.
21. Λήψη απόφασης για την διαγραφή η μη οφειλής κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ακινήτου στην Δημοτική Ενότητα Βούλας επί της οδού Σπερχιάδος & Μαραθώνος στο Ο.Τ. 43 αρ. οικ. 1261.
22. Διαγραφή οφειλής κεντρικού αγωγού αποχέτευσης ακινήτου στην Δ.Ε Βούλας επί της οδού Σαλαμίνος 20 και Θεμιστοκλέους 7 στο Ο.Τ 47 αρ. οικ. 1388.
23. Διαγραφή οφειλής από κατασκευής πλακοστρώσεων πεζoδρoμίoυ περιοχή Ασύρματου της Δ.Ε Βάρης επί της οδού Βασ. Κωνσταντίνου στο Ο.Τ 185 αρ. οικ. 18.
24. Διαγραφή οφειλής από κατασκευής πλακοστρώσεων πεζοδρομίου περιοχή Ασυρμάτου της Δ.Ε Βάρης επί της οδού Βασ. Κωνσταντίνου στο Ο.Τ 185 αρ. οικ. 18.
25. Έγκριση πρότασης διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Βασ. Γεωργίου 55 στη Δημοτική Κοινότητα Βούλας.
26. Έγκριση δαπάνης τοποθέτησης στύλων και φωτιστικών σωμάτων. Σχετικά: Η υπ’ αριθμ. 28207/7.6.2012 αίτηση της κ. Καμπουράκη Κωστούλας.
27. Λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Συνδέσεις ακινήτων σε κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο” Α.Μ.:52/06.
28. Λήψη απόφασης και υποβολή γνώμης εντός τριάντα (30 ημερών) προς τον Περιφερειάρχη Αττικής για τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Βούλας της Α’ Αθηνών εκ περιτροπής ανά τέσσερις (4) μήνες ως εξής: 1) Οδός Παπάγου (από Κ. Παλαμά μέχρι Πόρου) και από Κ. Παλαμά έως Σωκράτους θα τοποθετηθεί το εμπορικό τμήμα σε μια σειρά από την πλευρά της πλατείας, 2) Οδός Νηρέως (Από Νηρέως Νο 10 μέχρι Νηρέως Νο 16) και 3) Οδός Καραϊσκάκη (από Παπάγου έως τη διασταύρωση με την οδό Ρ. Φεραίου).
29. Επανεξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 58176/5.11.2012 αίτηση – ένστασης του κ. Σπ. Πολονύφη.
30. Λήψη σχετικής απόφασης για την επιβολή ή μη διοικητικών κυρώσεων για υπαίθριο εμπόριο στον Αργυρουδάκη Σταύρο του Ελευθερίου.
31. Διαβίβαση μήνυσης για την επιβολή ή μη διοικητικών κυρώσεων στον Αργυρουδάκη Σταύρο του Ελευθερίου για άσκηση υπαίθριου εμπορίου άνευ αδείας.
32. Διαβίβαση μηνύσεων για την επιβολή ή μη διοικητικών κυρώσεων για υπαίθριο εμπόριο στην Σουρμπάτη Παναγιώτα του Ιωάννη.

Click to comment

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Advertisement
Advertisement

Newsletter

Η επικαιρότητα των 3Β κάθε Σάββατο στο email σας