Αλλάζει ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο 3Β

Στις 5 μ.μ., αντί για τη συνηθισμένη ώρα 7, θα συνέλθει τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014 το Δημοτικό Συμβούλιο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Η αλλαγή αυτή έπειτα από εισηγήσεις συμβούλων και πρόταση του Δημάρχου, ήταν επιβεβλημένη καθώς οι περισσότερες συνδριάσεις συνεχίζονταν πολλές ώρες μετά τα μεσάνυχτα, χωρίς παρόλ’ αυτά να συζητούνται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, παρά λίγα στην αρχή.

Η συνεδρίαση της Δευτέρας θα έχει μάλλον διαδικαστικό περισσότερο χαρακτήρα, για να διεκπεραιωθούν τρέχουσες υποχρεώσεις (όπως οι απολογισμοί των Σχολικών Επιτροπών) εξ ου και τα θέματα στην ημερήσια διάταξη είναι 56.

tspg

Πάντως, δύο θέματα (33 και 34) θα συζητηθούν μετά από συλλογή υπογραφών συμβούλων (ΚΔΑΠ και ΚΥΑ για παραλίες), κάτι που σημαίνει ότι θα δοθεί οπωσδήποτε χρόνος συζήτησης, ενώ τελευταίο θέμα είναι η επιχορήγηση των Συλλόγων της πόλης, θέμα που αναμένεται να απασχολήσει πολύ.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 1ου Νηπιαγωγείου Βούλας Δ.Ε Βούλας, για το οικονομικό έτος 2011. Σχετικά: Απόφαση 25/2013 της Επιτροπής Παιδείας.
2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 2ου Νηπιαγωγείου Βούλας Δ.Ε Βούλας, για το οικονομικό έτος 2011. Σχετικά: Απόφαση 26/2013 της Επιτροπής Παιδείας.
3. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Ειδικού Νηπιαγωγείου ΠΙΚΠΑ Βούλας Δ.Ε Βούλας για το οικονομικό έτος 2011. Σχετικά: Απόφαση 27/2013 της Επιτροπής Παιδείας.
4. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 3ου Νηπιαγωγείου Βούλας Δ.Ε Βούλας ,για το οικονομικό έτος 2011. Σχετικά: Απόφαση 28/2013 της Επιτροπής Παιδείας.
5. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής 4ου Νηπιαγωγείου Βούλας Δ.Ε Βούλας ,για το οικονομικό έτος 2011. Σχετικά: Απόφαση 29/2013 της Επιτροπής Παιδείας.
6. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής του 5ου Νηπιαγωγείου Βούλας Δ.Ε Βούλας ,για το οικονομικό έτος 2011. Σχετικά: Απόφαση 30/2013 της Επιτροπής Παιδείας.
7. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε Βούλας,για το οικονομικό έτος 2011. Σχετικά: Απόφαση 31/2013 της Επιτροπής Παιδείας.
8. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής του 2ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε Βούλας,για το οικονομικό έτος 2011. Σχετικά: Απόφαση 32/2013 της Επιτροπής Παιδείας.
9. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής του 3ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε Βούλας,για το οικονομικό έτος 2011. Σχετικά: Απόφαση 33/2013 της Επιτροπής Παιδείας.
10. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής του 4ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Ε Βούλας,για το οικονομικό έτος 2011.(περίοδος 1-1-2011 έως 24.6.2011) α΄ενότητα και περίοδος (25.6.2011 έως 31.12.2011) β΄ενότητα. Σχετικά: Απόφαση 34/2013 της Επιτροπής Παιδείας.
11. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου ΠΙΚΠΑ Δ.Ε Βούλας,για το οικονομικό έτος 2011. Σχετικά: Απόφαση 35/2013 της Επιτροπής Παιδείας.
12. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής του 1ου Νηπιαγωγείου Δ.Ε Βάρης,για το οικονομικό έτος 2011. Σχετικά: Απόφαση 36/2013 της Επιτροπής Παιδείας.
13. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής του 2ου Νηπιαγωγείου Δ.Ε Βάρης,για το οικονομικό έτος 2011. Σχετικά: Απόφαση 37/2013 της Επιτροπής Παιδείας.
14. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής του 3ου Νηπιαγωγείου Δ.Ε Βάρης,για το οικονομικό έτος 2011. Σχετικά: Απόφαση 38/2013 της Επιτροπής Παιδείας.
15. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής του Νηπιαγωγείου Διλόφου Δ.Ε Βάρης για το οικ. Έτος 2011. Σχετικά: Απόφαση 39/2013 της Επιτροπής Παιδείας.
16. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής του Νηπιαγωγείου Βάρκιζας Δ.Ε Βάρης για το οικ. έτος 2011. Σχετικά: Απόφαση 40/2013 της Επιτροπής Παιδείας.
17. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής του 1ου και 2ου Δημοτικών Σχολείων Δ.Ε Βάρης, για το οικ. έτος 2011. Σχετικά: Απόφαση 41/2013 της Επιτροπής Παιδείας.
18. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής του Δημοτικού Σχολείου Διλόφου Βάρης, για το οικ. έτος 2011. Σχετικά: Απόφαση 42/2013 της Επιτροπής Παιδείας.
19. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής του Δημοτικού Σχολείου Βάρκιζας Δ.Ε Βάρης για το οικ. έτος 2011. Σχετικά: Απόφαση 43/2013 της Επιτροπής Παιδείας.
20. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής του Νηπιαγωγείου Βουλιαγμένης για το οικ. έτος 2010. Σχετικά: Απόφαση 44/2013 της Επιτροπής Παιδείας.
21. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Νηπιαγωγείου Βουλιαγμένης για το οικ. έτος 2011. Σχετικά: Απόφαση 45/2013 της Επιτροπής Παιδείας.
22. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής του 1ου Γυμνασίου Δ.Ε Βάρης, για το οικονομικό έτος 2011. Σχετικά: Απόφαση 5/2014 της Επιτροπής Παιδείας.
23. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής του 2ου Γυμνασίου Δ.Ε Βάρης, για το οικονομικό έτος 2011. Σχετικά: Απόφαση 6/2014 της Επιτροπής Παιδείας.
24. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής του Γενικού Λυκείου Δ.Ε Βάρης για το οικονομικό έτος 2011. Σχετικά: Απόφαση 7/2014 της Επιτροπής Παιδείας.
25. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής του ΕΠΑΛ Δ.Ε Βάρης για το οικονομικό έτος 2011. Σχετικά: Απόφαση 8/2014 της Επιτροπής Παιδείας.
26. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής του 1ου Γυμνασίου Δ.Ε Βούλας για το οικονομικό έτος 2011. Σχετικά: Απόφαση 9/2014 της Επιτροπής Παιδείας.
27. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής του 2ου Γυμνασίου Δ.Ε Βούλας για το οικονομικό έτος 2011. Σχετικά: Απόφαση 10/2014 της Επιτροπής Παιδείας.
28. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής του 1ου Γενικού Λυκείου Δ.Ε Βούλας για το οικονομικό έτος 2011. Σχετικά: Απόφαση 11/2014 της Επιτροπής Παιδείας.
29. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής του 2ου Γενικού Λυκείου Δ.Ε Βούλας για το οικονομικό έτος 2011. Σχετικά: Απόφαση 12/2014 της Επιτροπής Παιδείας.
30. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού-Γυμνασίου Βουλιαγμένης για το οικονομικό έτος 2010. Σχετικά: Απόφαση 13/2014 της Επιτροπής Παιδείας.
31. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού-Γυμνασίου Βουλιαγμένης για το οικονομικό έτος 2011. Σχετικά: Απόφαση 14/2014 της Επιτροπής Παιδείας.
32.Χορήγηση άδειας κατασκευής πέργκολας. Σχετικά: Η υπ΄αριθμ. 72346/31.12.2013 αίτηση του κ. Καραντάνη Νικολάου.
33. Λήψη απόφασης σχετικά με την κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπει απευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας.(Το θέμα έρχεται με υπογραφές Δημ. Συμβούλων).
34. Μεταστέγαση του ΚΔΑΠ Βούλας και καταβολή μισθοδοσίας συμβασιούχων διδασκόντων. (Το θέμα έρχεται με υπογραφές δημ. Συμβούλων).
35. Έκθεση εκκαθαριστών της Δημοτικής Επιχείρησης “ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Β.Β.Β. (Δ.Κ.Ε.Β.Β.Β.)
36. Παράταση σύμβασης για την εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Βούλας (Δ.Ε.Α.Β.).
37.Εξέταση αιτήματος με αρ. πρωτ. 4410/24.1.2014 του κ. Ελευθερίου Κουσαθανά περί διαγραφής μισθώματος απο τον βεβαιωτικό κατάλογο 696/8.8.2013 και επαναβεβαίωση του ορθού ποσού οφειλής σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Σχετικά: Οι με αριθ. πρωτ. 4410/24.1.2014 και 42772/21.8.2012 αιτήσεις του κ. Ε. Κουσαθανά.
38. Διαγραφή μισθώματος αναψυκτηρίου στην Δ.Ε Βουλιαγμένης του Εμμανουήλ Μαράκη από τον βεβαιωτικό κατάλογο 712/13.8.2013.
39. Περί διαγραφής χρεών από τους φορολογικούς καταλόγους ΤΑΠ του κ. Δαρόγιαννη Φοίβη Δημήτριο.
40. Λήψη σχετικής απόφασης για την επιβολή ή μη διοικητικών κυρώσεων για υπαίθριο εμπόριο στον Αργυρουδάκη Σταύρο του Ελευθερίου.
41. Διαβίβαση μήνυσης για την επιβολή ή μη διοικητικών κυρώσεων στον Αργυρουδάκη Σταύρο του Ελευθερίου για άσκηση υπαίθριου εμπορίου άνευ αδείας.
42. Διαβίβαση μηνύσεων για την επιβολή ή μη διοικητικών κυρώσεων για υπαίθριο εμπόριο στην Σουρμπάτη Παναγιώτα του Ιωάννη.
43. Παρεμβατικά Προγράμματα Διατροφικής Αγωγής για την αντιμετώπιση των Εκφυλιστικών Παθήσεων.
44. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμήθεια αναλώσιμων για το πρόγραμμα κοινωνικής σίτισης.
45. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2013 από το Δήμο Β.Β.Β στον “ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΚΙΝΑΟΥΑ ΚΑΡΑΤΕ ΛΕΥΚΑΡΟΣ ΒΟΥΛΑΣ”.
46. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2013 από το Δήμο Β.Β.Β στον “ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΒΟΥΛΑΣ”.
47. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2013 από το Δήμο Β.Β.Β στον “ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΡΗ ΒΟΥΛΑΣ”.
48. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2013 από το Δήμο Β.Β.Β στον “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ” (Π.Ο.Φ. Επ.Α).
49. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2013 από το Δήμο Β.Β.Β στον ‘ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α.Ο ΑΡΗΣ 2006”.
50. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2013 από το Δήμο Β.Β.Β στον “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΟΥΛΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ”.
51. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2013 από το Δήμο Β.Β.Β στον “ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΒΑΡΗΣ Ο ΑΝΑΓΥΡΟΥΣ”.
52. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2013 από το Δήμο Β.Β.Β στον “ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ”.
53. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2013 από το Δήμο Β.Β.Β στον “ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΑΡΗΣ”.
54. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2013 από το Δήμο Β.Β.Β στον “ΑΣΤΙΚΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΧΟΣ & ΕΙΚΟΝΑ”.
55. Απολογισμός επιχορήγησης έτους 2013 από το Δήμο Β.Β.Β στον “ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ”.
56. Επιχορηγήσεις Συλλόγων έτους 2014.